Etyka zawodowa jako subdyscyplina naukowa

Celem wystąpienia jest ukazanie specyfiki etyki zawodowej na bazie autorskiej teorii etyki rozwoju (ang. development ethics). Wydaje się, że istnieją ważne przesłanki potwierdzające odrębność naukową etyki zawodowej i stosowanej. Należą do nich: 1) ujęcie problemu bazujące na życiowych czy też społecznych uwarunkowaniach; 2) metoda prowadzenia refleksji – choćby taka, jak przyjęta w etyce rozwoju metoda […]

Etyka (bio)etyki – o potrzebie etyki zawodowej etyków

Etyki zawodowe rozmaitych profesji od wielu lat są przedmiotem systematycznych badań w ramach etyki normatywnej i opisowej, a na gruncie polskim co najmniej od czasów klasycznego tekstu Ii Lazari-Pawłowskiej z 1969 r. Badania etyki lekarskiej, inżynierskiej czy zawodów prawniczych urosły do własnych subdyscyplin. Nie pojawiała się jednak dotąd w literaturze refleksja nad etyką uprawiania etyki, […]

Etyk medyczny. Spór o kompetencje i zadania

Bieżący rok (2019) stanowi przełomowy moment dla funkcjonowania, a co ważniejsze – dla tożsamości praktyki, która w Stanach Zjednoczonych istnieje już od przeszło trzydziestu lat. Mowa o etyku medycznym. Zgodnie z najnowszymi ustaleniami Amerykańskiego Towarzystwa Bioetyki i Nauk Humanistycznych (American Society for Bioethics and Humanities / ASBH), w maju tego roku przeprowadzony został po raz […]

Partnerski model relacji interpersonalnych w aptece. Dylematy etyczne w świetle zapisów w wybranych europejskich kodeksach etyki farmaceutycznej

Etyka i autonomia stanowią ważne kwestie w praktyce farmaceuty. W dobie transformacji legislacyjnych i kulturowych zawód aptekarza nadal sytuuje się w fazie przejściowej. Stworzenie aktualnego zobowiązania do postępowania zgodnego z ustaleniami środowiska zawodowego, opublikowanego w formie zasad jako kodeks etyki zawodowej, zostało zaproponowane przez Międzynarodową Federację Farmaceutyczną. Zidentyfikowano kategorie problemów etycznych, doświadczanych przez farmaceutów we […]