aktualnościpanele dyskusyjneprogram

Lubelska Szkoła Filozoficzna

Lubelska Szkoła Filozoficzna. Panel dyskusyjny

„Lubelska Szkoła Filozoficzna” w szerokim znaczeniu to środowisko filozoficzne Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego, dziś noszącego imię Jana Pawła II, i jego dokonania, obejmujące szerokie spectrum dyscyplin filozoficznych i mierzące się z problemami filozoficznymi, ważkimi w perspektywie „wieczystej” oraz w perspektywie nieustannie zapadającej się w przeszłość współczesności. W znaczeniu wąskim – „Lubelska Szkoła Filozoficzna”, określana też mianem „Lubelskiej Szkoły Filozofii Klasycznej”, to związane z KUL  i rozwijające się po II wojnie światowej środowisko filozofów z charakterystycznym dla niego stylem filozofowania w duchu zwłaszcza tradycji arystotelesowsko-tomistycznej, ze szczególnym akcentem położonym na egzystencjalną teorię bytu.

Celem panelu „Lubelska Szkoła Filozoficzna” jest zainicjowanie namysłu nad znaczeniem tej szkoły dla filozofii po prostu, nad znaczeniem jej programu filozoficznego i proponowanych rozwiązań, pozostawiając w tle jej ujęcie historyczne. Dlatego w pierwszej części po krótkim wprowadzeniu historycznym proponujemy zatrzymać się nad określeniem podwalin, jakie Szkoła położyła w metafizyce (z antropologią, filozofią religii i filozofią kultury), dostrzec jej interakcje przede wszystkim z metodologią nauk i szeroko rozumianą logiką, etyką i filozofią przyrody, oraz dokonać syntetyzującego spojrzenia na Szkołę i jej dokonania, by w części drugiej z udziałem uczestników panelu zastanowić się nad wartością poznawczą filozofowania, charakterystycznego dla Szkoły, we współczesnych badaniach filozoficznych, także w dyscyplinach filozoficznych spoza rdzenia Szkoły.

Panel ma być okazją do wspólnego poznania znaczenia środowiska, które jest gospodarzem XI Polskiego Zjazdu Filozoficznego, dla filozofii – wczoraj, dziś i jutro.

Zaproszenie do udziału w panelu przyjęli:

  • prof. dr hab. Agnieszka Kijewska,
  • ks. prof. dr hab. Andrzej Maryniarczyk,
  • ks. prof. dr hab. Andrzej Szostek,
  • prof. dr hab. Stanisław Kiczuk,
  • dr Stanisław Majdański,
  • dr hab. Zbigniew Wróblewski, prof. KUL

Moderator

  • ks. prof. dr hab. Jan Krokos.

Panel pt. Lubelska Szkoła Filozoficzna odbędzie się na Katolickim Uniwersytecie Lubelskim Jana Pawła II podczas XI Polskiego Zjazdu Filozoficznego w dniu 12 września 2019  r. o godz. 15.00 (sala CTW-113).

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *