publikacje

Filozofia i Nauka – zaproszenie do nadsyłania publikacji

W imieniu redakcji czasopisma Filozofia i Nauka zapraszamy do nadsyłania treści Panstwa wystapień jko artykułów do publikacji w tymże czasopiśmie.

 

Zakres tematyczny
W czasopiśmie jest prezentowana filozoficzna problematyka, która ma związki z nauką, a więc:
  • problematyka filozoficzna asymilującą wyniki nauki jako przedmiot swych analiz, źródła informacji lub inspiracje, w tym filozofia przyrody, antropologia filozoficzna, filozofia umysłu;
  • epistemologia i metodologia;
  • dociekania nad filozofią projektowaną jako nauka;
  • rozważania nad relacjami pomiędzy nauką a światem życia, rzeczywistością społeczną i kulturą.
Interdyscyplinarność
Oprócz typowych prac filozoficznych publikujemy także prace łączące wątki stricte filozoficzne z typowo naukowymi. Zamierzenie to ujmuje fakt rozmycia i płynności granic pomiędzy nauką i filozofią.
Multiprogramowość
Nie wprowadzamy programowych metafilozoficznych ograniczeń. Czasopismo nie jest forum jednej tylko szkoły filozoficznej. Multiprogramowość jest promowana w czasopiśmie między innymi jako wyraz specyfiki obecnej filozofii.
Czasopismo jest wydawane przez IFiS PAN i IF UMCS – na liście ministerialnej 20 p.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *