aktualnościpanele dyskusyjneprogram

Filozofia ekonomii

Zapraszamy do udziału w panelu dyskusyjnym pt. Filozofia ekonomii. Panel odbędzie się na Katolickim Uniwersytecie Lubelskim Jana Pawła II podczas XI Polskiego Zjazdu Filozoficznego w dniu 12 września 2019  r. o godz. 15.00 (sala CTW-114).
Filozofia ekonomii. Panel dyskusyjny

Zapraszamy do udziału w panelu dyskusyjnym pt. Filozofia ekonomii. Panel odbędzie się na Katolickim Uniwersytecie Lubelskim Jana Pawła II podczas XI Polskiego Zjazdu Filozoficznego w dniu 12 września 2019  r. o godz. 15.00 (sala CTW-114).

Uczestnicy:

  • Dr hab. Marcin Gorazda (Centrum Kopernika Badań Interdyscyplinarnych), Racjonalność klasyczna v. racjonalność ekologiczna w ekonomii
  • Dr hab. Paweł Kawalec, prof. KUL (KUL JPII), Czy modele ekonometryczne są kwintesencją pseudonaukowości?
  • Dr Tomasz Kwarciński (Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie), Pomiar dobrobytu ekonomicznego i społecznego. Między ekonomią a etyką
  • Dr Agnieszka Wincewicz-Price (Polski Instytut Ekonomiczny), O naturze ekonomicznego wyboru – perspektywa antropologiczna

Moderator:

  • Dr hab. Łukasz Hardt, prof. UW (WNE UW)

12 września 2019, godz. 15.00, sala CTW-114

Wybrane problemy teorii ekonomii w perspektywie filozoficznej

Filozofia ekonomii stanowi intensywnie rozwijający się obszar refleksji filozoficznej. Z jednej strony może być rozumiana jako zastosowanie filozofii nauki do studiów nad określoną nauką szczegółową (tutaj ekonomią), a z drugiej jako refleksja metaekonomiczna, w ramach której w analizie poszczególnych zagadnień studiowanych przez ekonomię uwzględnia się kwestie etyczne, antropologiczne i inne. Uczestnicy panelu odniosą się do kilku kluczowych problemów poddawanych analizie w ramach filozofii ekonomii. Przedmiotem debaty będzie więc refleksja nad sposobami rozumienia racjonalności w ekonomii, czy też dyskusja nad statusem modeli ekonometrycznych. Ponadto, biorący udział w panelu odniosą się do problemu relacji dobrobytu ekonomicznego i społecznego, a także natury ekonomicznego wyboru.

Organizatorzy panelu mają nadzieję, że będzie on służył nie tylko interesującej wymianie intelektualnej, ale również popularyzacji filozofii ekonomii w środowisku polskich filozofów, w tym pokazaniu ekonomii jako tej nauki szczegółowej, która może oferować interesujące problemy do analizowania przez filozofów.

Organizację panelu wspiera Polska Sieć Filozofii Ekonomii – www.filozofia-ekonomii.pl.

One thought on “Filozofia ekonomii

  1. Doceniam wagę i znaczenie tej problematyki dla filozofii. Dziękuję organizatorom panelu za zgłoszenie tej interesującej dyskusji.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *