Polski Zjazd Filozoficzny

wrzesień, 2019

2019pt13wrz18:4519:15Zwierzę, które mówi, jest zwierzęciem politycznym - współczesna włoska antropologia politycznadr Mikołaj Ratajczak (Polska Akademia Nauk)18:45 - 19:15 C-623 (Collegium Jana Pawła II) organizator: Sekcja Antropologii Filozoficznej

abstrakt

Współczesna włoska filozofia polityczna to coraz popularniejszy nurt we współczesnej filozofii kontynentalnej, szeroko dyskutowany w głównych językach konferencyjnych, a także w Polsce. Prace najbardziej rozpoznawalnych autorów tego nurtu, takich jak Giorgio Agamben, Antonio Negri czy Roberto Esposito, kojarzą się przede wszystkim z obszarami problemowymi wyznaczanymi przez pojęcia biopolityki, wspólnoty czy wielości. Natomiast wciąż stosunkowo mało rozpoznanym, a kluczowym dla współczesnej włoskiej filozofii politycznej, obszarem filozoficznej refleksji pozostaje filozofia języka. Specyficzna polityczna filozofia języka jest rozwijana dzisiaj we Włoszech przez takich autorów jak przede wszystkim Paolo Virno, ale także wspomniany już Agamben czy Felice Cimatti, pod postacią antropologii lingwistycznej. Antropologia ta wychodzi od problemu praktyki i specyficznej formy życia zwierzęcia ludzkiego rozpatrywanego jako zwierzę mówiące, którego sposób działania, środowiska życia, odruchy emocjonalne i modele komunikacji kształtowane są przez specyficzną strukturę aktualizowanego w mowie abstrakcyjnego systemu językowego. W moim wystąpieniu będę starał się zrekonstruować podstawowe założenia teoretyczne tak prowadzonej refleksji filozoficzno-antropologicznej oraz pokazać, z jednej strony, jej zakorzenienie we włoskiej tradycji filozoficznej (która interesowała się splotem języka i polityki co najmniej od Dantego), a z drugiej, jej polityczny charakter. Głównym punktem ciężkości wystąpienia uczynię powiązanie u wybranych włoskich filozofów języka, przede wszystkim u wspomnianego Paola Virna, Arystotelesowkich tez, że człowiek to „zwierzę mające język” oraz „zwierzę polityczne”. W jakim sensie o polityczności stosunków międzyludzkich decyduje to, że „mamy” język. I jak teza ta może wpłynąć na zajęcie konkretnej pozycji w ramach sporów filozoficznopolitycznych?

dzień i godzina

(Piątek) 18:45 - 19:15

sala

C-623 (Collegium Jana Pawła II)

organizator

Sekcja Antropologii Filozoficznejprzewodniczący: ks. dr hab. Jarosław Jagiełło, prof. UPJPII (Uniwersytet Papieski Jana Pawła II w Krakowie)
sekretarz: ks dr Milosz Hołda (Uniwersytet Papieski Jana Pawła II w Krakowie)

obradom przewodniczy

dr hab. Paweł Kawalec

Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *

Font Resize
Contrast
X