Polski Zjazd Filozoficzny

wrzesień, 2019

2019wt10wrz12:1512:45Zasada analogii w metafizyce osobydr Andrzej Sołtys (Politechnika Rzeszowska)12:15 - 12:45 C-623 (Collegium Jana Pawła II) organizator: Sekcja Antropologii Filozoficznej

abstrakt

Coraz częściej analogia jest rozpoznawana w tekstach filozofów klasycznych głównie Arystotelesa, jako jedynie zasada metodologiczna. Zaś za twórcę właściwej doktryny analogii bytu jest uznawany św. Tomasz z Akwinu. Rzecznikiem takiego podejścia jest współczesny francuski badacz filozofii Arystotelesa Pierre Aubenque. Ten wykazuje, że św. Tomasz głównie w 4 i 5 rozdziale traktatu De ente et essentia zawarł doktrynę analogii bytu, gdzie w odniesieniu do Bytu Czystego będącego samym istnieniem wszystkie inne byty otrzymują istnienie na miarę własnej istoty. Analogia bytu jest więc proporcjonalnym rozdzieleniem bytu (istnienia) między byty według stopnia doskonałości istoty w każdym z nich. Taki stan bytowania odpowiada pojęciu analogii zdefiniowanemu przez Arystotelesa jako równość stosunków pomiędzy czterema terminami. Powyższe pojęcie analogii zdaje się dobrze opisywać i wyjaśniać metafizyczną strukturę człowieka jako osoby w jej ujęciu esencjalnym, ale zasadniczo metafizyczną strukturę człowieka jako osoby w ujęciu egzystencjalnym. W niniejszym przedłożeniu wskaże się na analogię jako własność bytu osobowego, oraz że w metafizyce osoby analogia jawi się jako zasada jedności tego bytu.

dzień i godzina

(Wtorek) 12:15 - 12:45

sala

C-623 (Collegium Jana Pawła II)

organizator

Sekcja Antropologii Filozoficznejprzewodniczący: ks. dr hab. Jarosław Jagiełło, prof. UPJPII (Uniwersytet Papieski Jana Pawła II w Krakowie)
sekretarz: ks dr Milosz Hołda (Uniwersytet Papieski Jana Pawła II w Krakowie)

obradom przewodniczy

dr hab. Piotr Duchliński, prof. nadzw. Akademii Ignatianum

Akademia Ignatianum w Krakowie

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

Font Resize
Contrast
X