Polski Zjazd Filozoficzny

wrzesień, 2019

2019wt10wrz11:4512:15Z semantyki logiki zmiany LCG. O definiowalności niektórych klas historii zmian sytuacyjnychdr hab. Kordula Świętorzecka, prof. UKSW (Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie)11:45 - 12:15 CTW-219 (Centrum Transferu Wiedzy) organizator: Sekcja Logiki

abstrakt

LCG jest logiką zdaniową z pierwotnym jednoargumentowym funktorem zmiany C czytanym zmienia się to, że …, formalizującą koncepcję dychotomicznych i dyskretnych zmian sytuacyjnych (od A do nie-A lub od nie-A do A). Jej rozszerzenie o modalny funktor – LCS4 – odnotowuje także koncepcję konieczności rozumianej jako stała niezmienność. Formalizmy LCG i LCS4 (1) są wyrażone w języku rozszerzającym się systematycznie o nowe stałe zdaniowe (2). Motywacje filozoficzne związane z LCG zadecydowały o konstrukcji semantyki, w której rozważa się tzw. historie zmian sytuacyjnych. O LCG i LCS4 wiadomo, że jest systemami pełnymi w klasie wszystkich historii. Niniejszym podejmujemy kwestię korespondencji między różnego rodzaju formułami języka LCG, a odpowiadającymi im klasami historii zmian sytuacyjnych, tzn. zagadnienie ewentualnej definiowalności tych klas na gruncie odpowiednich rozszerzeń LCG. Bierzemy pod uwagę dwa warianty definiowalności: definiowalność klasy historii F oraz definiowalność klasy wszystkich obcięć historii należących do F. Pojęcia te nie są równoważne i pozwalają m. in. na odnotowanie różnicy między sytuacją, w której rozszerzenie LCG wyróżnia określoną historię zmienności i taką, w której rozszerzenie LCG wyróżnia klasę wielu historii o takiej samej rytmice zmian zachodzących w tych historiach. Różnice te zostaną odniesione do semantycznych odpowiedników Heraklitejskiej, Parmenidejskiej i Arystotelesowskiej koncepcji zmienności.

(1) Świętorzecka K., Czermak H. (2015), A Logic of Change with Modalities. Logique et Analyse 232, 509-525.

(2) Świętorzecka K. (2012), Proposal to Describe a Phenomenon of Expanding Language.  Proceedings of SPIEE, 0277-786X, vol 8454, 24: 1-6.

dzień i godzina

(Wtorek) 11:45 - 12:15

sala

CTW-219 (Centrum Transferu Wiedzy)

organizator

Sekcja LogikiPrzewodnicząca Sekcji: dr hab. Joanna Golińska-Pilarek (UW)
Sekretarz Sekcji: dr Michał Zawidzki (UW)

obradom przewodniczy

dr hab. Joanna Golińska-Pilarek

Uniwersytet Warszawski

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

Font Resize
Contrast
X