Polski Zjazd Filozoficzny

wrzesień, 2019

2019wt10wrz10:3011:00Z metafizyki człowiekadr Jędrzej Stanisławek (Politechnika Warszawska)10:30 - 11:00 CTW-202 (Centrum Transferu Wiedzy) organizator: Sekcja Ontologii i Metafizyki

abstrakt

  1. Człowiek jest złączeniem nie dwóch, ale trzech składowych bytu: czasoprzestrzennej materii, pozaprzestrzennych i pozaczasowych abstraktów (aplikacji zapisanych w mózgu), pozaprzestrzennego, lecz istniejącego w czasie ducha (pozaprzestrzennej jaźni).
  2. Introspekcyjnie człowiek postrzega siebie jako duszę połączoną z ciałem. Istotą duszy byłaby jaźń: zdolność doznawania („czucie”) połączona ze świadomością i wolą (zdolnością wydawania poleceń ciału). Ten obraz człowieka Platon przekształcił w filozoficzny obraz człowieka, zgodnie z którym: człowiek = (materialne) ciało + (niematerialna) dusza. Centrum dyspozycyjnym człowieka byłaby „dusza rozumna”. 
  3. Postępowaniem człowieka kierują dwa układy psychiczne współzależnie: sfera jaźni oraz neurostymulator (sfera neuroaplikacji zapisanych w mózgu, dzięki którym człowiek wiele czynności wykonuje automatycznie). Także rozum działa niezależnie od ludzkiej woli.
  4. U zwierząt niższych centrum operacyjne ogranicza się do neurostymulatora. Ewolucja rozbudowała pre-jaźń do form obecnych u rozwiniętych zwierząt. Kwestię rozumności zwierząt podjął D. Hume w Traktacie o naturze ludzkiej (rozdział O rozumie zwierząt).
  5. Wychowanie polega na wykształceniu stosownych neuroaplikacji. Etyka konkretna (etyka czynu) to wartości, które odwołują się do aplikacji utrwalonych w neurostymulatorze. 

Tradycyjny obraz człowieka jest fałszywy: to nie dusza rozumna kieruje zachowaniami ludzi, ale zestaw programów („neuroaplikacji”) zapisanych w mózgu. Jaźń (układ czucie-świadomość-wola) jest w stanie zablokować ich działanie, o ile wychowanie wytworzyło nawyki i dzięki temu w mózgu pojawiły się odpowiednie programy. W sumie człowiek (także zwierzęta) okazuje się połączeniem materii („ciało”), ducha („jaźń”) oraz abstraktów (aplikacji neuronowych). Człowieka od zwierząt odróżnia złożoność jego neuronowego softwaru oraz zdolność dążenia do celów nieutylitarnych.

dzień i godzina

(Wtorek) 10:30 - 11:00

sala

CTW-202 (Centrum Transferu Wiedzy)

organizator

Sekcja Ontologii i MetafizykiPrzewodniczący Sekcji: dr hab. Marek Piwowarczyk prof. KUL
Sekretarz Sekcji: dr Bartłomiej Skowron (PW)

obradom przewodniczy

dr hab. Marek Piwowarczyk, prof. KUL

Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

Font Resize
Contrast
X