Polski Zjazd Filozoficzny

wrzesień, 2019

2019pt13wrz17:3018:00Wyrażenia egzemplarzo-zwrotne - formalizacja w stylu Montaguedr Piotr Wilkin (Uniwersytet Warszawski)17:30 - 18:00 CTW-219 (Centrum Transferu Wiedzy) organizator: Sekcja Logiki

abstrakt

Wyrażenia egzemplarzo-zwrotne (oraz ich rozwinięcie w postaci wyrażeń wypowiedzio-zwrotnych, zaproponowane przez Johna Perry’ego) stanowią ciekawą alternatywę dla tradycyjnej semantyki Kaplanowskiej, jednakże specyficzna charakterystyka powoduje, że nie poddają się formalizacji w równie elegancki sposób – w szczególności semantyki w stylu Montague są z reguły konstruowane dla tradycyjnych, „kaplanowskich” semantyk, w których wyliczenia odniesienia wyrażeń wskazujących dokonywane są presemantycznie. W swoim referacie chcę zaproponować formalizację semantyki egzemplarzo-zwrotnej cechującej się trzema nietrywialnymi cechami: 

  • zarówno egzemplarze jak i wypowiedzi mają swoją strukturę algebraiczną, w szczególności są one rozciągłe przestrzennie i (w przypadku wypowiedzi) czasowo, a poszczególne egzemplarze i wypowiedzi podwyrażeń składają się na egzemplarz i wypowiedź całości zdania
  • elementy semantyczne mają swoje kategorie i tworzą system typów w stylu gramatyki kategorialnej, jednakże egzemplarze oraz wypowiedzi (w przeciwieństwie do podejścia Kaplanowskiego) wchodzą bezpośrednio w skład typów semantycznych, np. jeśli w tradycyjnej gramatyce kategorialnej sąd ma typ semantyczny t, to w semantyce egzemplarzo-zwrotnej ma typ u -> k -> t, gdzie u to dziedzina wypowiedzeń, a k – dziedzina egzemplarzy; wymaga to nietrywialnych reguł kompozycji, przekazujących odpowiednie egzemplarze oraz wypowiedzi z zachowaniem struktury algebraicznej

w ramach egzemplarza oraz wypowiedzi mamy dostęp do struktury składniowej; ciekawe może być zbadanie ewentualności dostępu również do warstwy semantycznej (np. znaczeniem wyrażenia anaforycznego może być wynik ewaluacji semantycznej frazy nominalnej z sąsiadującego egzemplarza). Ewentualnemu brakowi ufundowania (kolistość) możemy zaradzić, postulując (a) częściowość funkcji ewaluacji semantycznej (co może pomóc przy opisie zapętlonych zdań, tzw. garden path sentences) oraz (b) semantykę stałopunktową (na wzór tej wykorzystywanej przez Kripkego do rozstrzygnięcia problemu zdań samozwrotnych).

dzień i godzina

(Piątek) 17:30 - 18:00

sala

CTW-219 (Centrum Transferu Wiedzy)

organizator

Sekcja LogikiPrzewodnicząca Sekcji: dr hab. Joanna Golińska-Pilarek (UW)
Sekretarz Sekcji: dr Michał Zawidzki (UW)

obradom przewodniczy

dr hab. Joanna Golińska-Pilarek

Uniwersytet Warszawski

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

Font Resize
Contrast
X