Polski Zjazd Filozoficzny

wrzesień, 2019

2019czw12wrz17:0017:30"Wyobrażenia i pojęcia" Kazimierza Twardowskiego w nowym kontekście badawczym. W poszukiwaniu odpowiedzi na pytanie o "relację między procesami wyobrażeniowymi a pojęciami" na styku epistemologii i psychologii (w ujęciu kognitywistycznym)prof. dr hab. Urszula Żegleń (Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu)17:00 - 17:30 CTW-302 (Centrum Transferu Wiedzy) organizator: Sekcja Epistemologii i Metafilozofii

abstrakt

Wyobrażenia i pojęcia” Kazimierza Twardowskiego (oryginalnie opublikowane we Lwowie w 1898 roku, w postaci niewielkiej książeczki) należą do klasycznych tekstów. Postawione w nim problemy są nadal istotne dla epistemologii i psychologii, zarówno pod względem metodologicznym (badania relacji między epistemologią a psychologią), jak i przedmiotowym – odnoszącym się do procesów wyobrażeniowych oraz pojęć i określenia stosunku, w jakim pozostają do siebie obydwie kategorie badawcze. Na poziomie meta Twardowski dostrzega potrzebę tak prowadzonych badań w epistemologii, aby były spójne z wynikami empirycznymi, dostarczonymi przez psychologię. W takiej pozycji metafilozoficznej przedstawia własne podejście do badań procesów poznawczych. Za główny cel badań stawia dostarczenie ogólnej teorii pojęć. W rezultacie prowadzonych badań uzyskuje taką koncepcję pojęć, które mają naturę w sądach wyobrażeniowych, a zatem, mówiąc w uproszczeniu – pojęcia mają swoja podstawę w procesach wyobrażeniowych. Brzmi to bardzo aktualne. 

Dlatego warto przyjrzeć się temu rozwiązaniu w świetle dzisiejszych podejść (mimo że wychodzących z innych perspektyw badawczych i w odmiennej ramie konceptualnej), takich jak: podejście Stephena Kosslyna i odmienne podwójnego kodowania Allana Paivio. Mając w punkcie wyjścia rozważań podejście Twardowskiego, zechce się z jednej strony pokazać rozwiązania dla stawianych przez niego problemów, a z drugiej – wzbogacić tło filozoficzne koncepcji kognitywistycznych.

Dlatego warto przyjrzeć się temu rozwiązaniu w świetle dzisiejszych podejść (mimo że wychodzących z innych perspektyw badawczych i w odmiennej ramie konceptualnej), takich jak: podejście Stephena Kosslyna i odmienne podwójnego kodowania Allana Paivio. Mając w punkcie wyjścia rozważań podejście Twardowskiego zechce się z jednej strony pokazać rozwiązania dla stawianych przez niego problemów, a z drugiej – wzbogacić tło filozoficzne koncepcji kognitywistycznych.

Literatura
K. Twardowski, Wyobrażenia i pojęcia, w: Wybrane Pisma Filozoficzne, PWN 1965, 114-197
S. Kosslyn, Image and Mind, Harvard Univ. Press 1980
A. Paivio, Mental Representation. A Dual Coding Approach, Oxford Scientific Publications 1986

dzień i godzina

(Czwartek) 17:00 - 17:30

sala

CTW-302 (Centrum Transferu Wiedzy)

organizator

Sekcja Epistemologii i MetafilozofiiPrzewodniczący Sekcji: prof. dr hab. Marek Hetmański (UMCS)
Sekretarz Sekcji: dr Marcin Trybulec (UMCS)

obradom przewodniczy

dr hab. Krystyna Misiuna

Uniwersytet Warszawski

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

Font Resize
Contrast
X