Polski Zjazd Filozoficzny

wrzesień, 2019

2019pt13wrz11:0011:30Wyjaśnianie umysłu – umysł społeczny, mechanicyzm i międzyosobowy poziom wyjaśnianiadr Daniel Żuromski (Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu)11:00 - 11:30 GG-208 (Gmach Główny KUL) organizator: Sekcja Filozofii Umysłu i Kognitywistyki

abstrakt

Społeczny umył jest tu pojmowany jako wynik wpływu tego co społeczne na indywidualny umysł. W prezentowanym ujęciu to co społeczne ma konstytutywny wpływ na tworzenie się umysłu w ogóle, co możemy wyrazić w następującej tezach: Istnieje specyficzna klasa procesów mentalnych (poznawczych, emocjonalnych itd.) które mają swe źródła w interakcjach społecznych oraz istnieją co najmniej dwa modele powstawania owej specyficznej klasy procesów mentalnych, tj. „językowy” model Wygotskiego oraz „prejęzykowy” model Tomasello.

Powyższe dwie tezy stanowią punkt wyjściowa do sformułowania tezy metodologicznej i postulowania istnienia międzyosobowego poziomu wyjaśniania: Aby zrozumieć i wyjaśnić procesy tworzenia się umysłu i poznania, musimy wyjść poza poziomy: podmiotowy poziom wyjaśniania (poziom np. przekonań, pragnień) oraz subpodmiotowy poziom wyjaśniania (np. poziom neuronalny lub komputacyjny) i postulować trzeci poziom: społeczny, tj. eksplanacyjnie relatywnie autonomiczny poziomu wyjaśniania, który będzie określany międzyosobowym poziom wyjaśniania (MPW). Tak rozumiany MPW jest częścią analizy wielopoziomowej oraz mechanicystycznych koncepcji wyjaśniania (mechanism-based explanation). Jednym z podstawowych procesów, zidentyfikowanych w ramach MPW jest społeczna transformacja zdolności poznawczych. A jednym z początkowych celów badawczych realizowanych na MPW jest identyfikacja i taksonomia społecznych mechanizmów i procesów o charakterze transformatywnym. Jednym z przykładów opisów tego rodzaju mechanizmów w ramach MPW jest hipoteza dzielonej intencjonalności (Tomasello 2019).

Tomasello, M. (2019), Becoming Human: A Theory of Ontogeny, Harvard University Press.
Żuromski D. (2019/manuscript w recenzji), Miedzyosobowy poziom wyjaśniania umysłu i zdolności poznawczych.
Żuromski D. (2019/manuskrypt w recenzji), Therapeutic vs Constructive Approach to The Transformative Character of Collective Intentionality. The Interpersonal Level of Explanation.

dzień i godzina

(Piątek) 11:00 - 11:30

sala

GG-208 (Gmach Główny KUL)

organizator

Sekcja Filozofii Umysłu i KognitywistykiPrzewodnicząca Sekcji: prof. dr hab. Urszula Żegleń (UMK)
Sekretarz Sekcji: dr Daniel Żuromski (UMK)

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

Font Resize
Contrast
X