Polski Zjazd Filozoficzny

wrzesień, 2019

2019czw12wrz15:0017:00szczególnie polecamyWybrane problemy teorii ekonomii w perspektywie filozoficznejMarcin Gorazda, Paweł Kawalec, Tomasz Kwarciński, Agnieszka Wincewicz-Price, moderator Łukasz Hardt15:00 - 17:00 CTW-114 (Centrum Transferu Wiedzy) organizator: Sekcja Metodologii i Filozofii Nauki sympozjum lub panel:Filozofia ekonomii

Zapraszamy do udziału w panelu dyskusyjnym pt. Filozofia ekonomii. Panel odbędzie się na Katolickim Uniwersytecie Lubelskim Jana Pawła II podczas XI Polskiego Zjazdu Filozoficznego w dniu 12 września 2019  r. o godz. 15.00 (sala CTW-114).

abstrakt

Filozofia ekonomii stanowi intensywnie rozwijający się obszar refleksji filozoficznej. Z jednej strony może być rozumiana jako zastosowanie filozofii nauki do studiów nad określoną nauką szczegółową (tutaj ekonomią), a z drugiej jako refleksja metaekonomiczna, w ramach której w analizie poszczególnych zagadnień studiowanych przez ekonomię uwzględnia się kwestie etyczne, antropologiczne i inne. Uczestnicy panelu odniosą się do kilku kluczowych problemów poddawanych analizie w ramach filozofii ekonomii. Przedmiotem debaty będzie więc refleksja nad sposobami rozumienia racjonalności w ekonomii, czy też dyskusja nad statusem modeli ekonometrycznych. Ponadto, biorący udział w panelu odniosą się do problemu relacji dobrobytu ekonomicznego i społecznego, a także natury ekonomicznego wyboru.

Organizatorzy panelu mają nadzieję, że będzie on służył nie tylko interesującej wymianie intelektualnej, ale również popularyzacji filozofii ekonomii w środowisku polskich filozofów, w tym pokazaniu ekonomii jako tej nauki szczegółowej, która może oferować interesujące problemy do analizowania przez filozofów.

Zapraszamy do udziału w panelu dyskusyjnym pt. Filozofia ekonomii. Panel odbędzie się na Katolickim Uniwersytecie Lubelskim Jana Pawła II podczas XI Polskiego Zjazdu Filozoficznego w dniu 12 września 2019  r. o godz. 15.00 (sala CTW-114).

Uczestnicy:

Dr hab. Marcin Gorazda (Centrum Kopernika Badań Interdyscyplinarnych), Racjonalność klasyczna v. racjonalność ekologiczna w ekonomii

Dr hab. Paweł Kawalec, prof. KUL (KUL), Czy modele ekonometryczne są kwintesencją pseudonaukowości?

Dr Tomasz Kwarciński (Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie), Pomiar dobrobytu ekonomicznego i społecznego. Między ekonomią a etyką

Dr Agnieszka Wincewicz-Price (Polski Instytut Ekonomiczny), O naturze ekonomicznego wyboru – perspektywa antropologiczna

Moderator:

Dr hab. Łukasz Hardt, prof. UW (WNE UW).

Organizację panelu wspiera Polska Sieć Filozofii Ekonomii – www.filozofia-ekonomii.pl.

Panel Wybrane problemy teorii ekonomii w perspektywie filozoficznej – kliknij, aby poznać szczegóły

dzień i godzina

(Czwartek) 15:00 - 17:00

sala

CTW-114 (Centrum Transferu Wiedzy)

organizator

Sekcja Metodologii i Filozofii NaukiPrzewodniczący Sekcji: prof. dr hab. Ryszard Kleszcz (UŁ)
Sekretarz Sekcji: dr Marcin Będkowski (UW)

obradom przewodniczy

dr hab. Łukasz Hardt, prof. UW

Uniwersytet Warszawski

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

X