Polski Zjazd Filozoficzny

wrzesień, 2019

2019czw12wrz12:4513:15zmiana terminuWspółczesna włoska filozofia polityczna jako filozofia biopolitykidr Mikołaj Ratajczak (Polska Akademia Nauk)12:45 - 13:15 CTW-204 (Centrum Transferu Wiedzy) organizator: Sekcja Historii Filozofii Nowożytnej i Współczesnej

abstrakt

Współczesna włoska filozofia polityczna to coraz popularniejszy nurt we współczesnej filozofii kontynentalnej, szeroko dyskutowany w głównych językach konferencyjnych, a także w Polsce. Prace najbardziej rozpoznawalnych autorów tego nurtu, takich jak Giorgio Agamben, Antonio Negri czy Roberto Esposito, kojarzą się przede wszystkim z obszarami problemowymi wyznaczanymi przez pojęcia biopolityki, wspólnoty czy wielości. To koncentracja na kategorii „życia” w filozofii oraz publikacje odwołujące się do Michela Foucaulta i jego koncepcji biopolityki przyniosły tym oraz innym włoskim autorom i autorkom światową popularność, zwłaszcza na przełomie wieków. Należy jednak przemyśleć, na czym polega specyfika tego „włoskiego” podejścia do problematyki biopolityki i czy można mówić o jakimś wspólnym mianowniku, teoretycznym lub pojęciowym, wspólnym dla różnych prac zaliczanych do tego nurtu współczesnej filozofii. W moim wystąpieniu będę starał się postawić i uzasadnić tezę, że można mówić o pewnej charakterystycznej „włoskiej filozofii biopolityki”, wyrastającej z przekonania, że jednocześnie należy używać kategorii „życia” w filozofii politycznej i odróżniać politykę wywierającą „władzę nad życiem”, opartą na przemocy i wyzysku, oraz „politykę życia”, która stara się zwiększać wspólnotowe, produktywne i demokratyczne elementy tej bliżej nieokreślonej kategorii „życia”. Przyjrzę się sposobom, w jaki filozofowie, ale także i socjolodzy oraz ekonomiści korzystający ze współczesnej włoskiej filozofii, są w stanie wykorzystać tę różnicę między „polityką nad życiem” oraz „polityką życia” do eksplikacji współczesnych form przemocy, wyzysku czy opresji oraz jak ta różnica pojęciowa umożliwia im wyznaczanie nowej perspektywy dla filozofii politycznej.

dzień i godzina

(Czwartek) 12:45 - 13:15

sala

CTW-204 (Centrum Transferu Wiedzy)

organizator

Sekcja Historii Filozofii Nowożytnej i WspółczesnejKierownik Sekcji: prof. dr hab. Adam Grzeliński (UMK)
Sekretarz Sekcji: dr Anna Markwart (UMK)

obradom przewodniczy

prof. dr hab. Marek Maciejczak

Politechnika Warszawska

obrady sekcji w sesjach równoległych

sesja równoległa A

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

Font Resize
Contrast
X