Polski Zjazd Filozoficzny

wrzesień, 2019

2019pt13wrz10:3011:00Wkład Karola Wojtyły w powstanie i rozwój Wydziału Filozoficznego Papieskiej Akademii Teologicznej w Krakowiemgr Kamil Trombik (Uniwersytet Papieski Jana Pawła II w Krakowie)10:30 - 11:00 C-241A (Collegium Jana Pawła II) organizator: Sekcja Historii Filozofii Polskiej sympozjum lub panel:W kręgu polskiej filozofii chrześcijańskiej XX wieku

abstrakt

Karol Wojtyła był przez wiele lat związany z krakowskim środowiskiem filozoficznym, najpierw jako student i adept filozofii, a od lat 50. i 60. także jako biskup i arcybiskup. Po roku 1954, gdy Wydział Teologiczny został usunięty z Uniwersytetu Jagiellońskiego, zaangażował się w podtrzymywanie i rozwijanie intelektualnych tradycji w Krakowie, związanych ze środowiskami katolickich filozofów, teologów oraz reprezentantów nauk formalnych i szczegółowych. Krakowski Wydział Teologiczny wprawdzie nadal funkcjonował po 1954 roku, jednak już jako autonomiczna jednostka naukowa, podlegająca przepisom prawa kościelnego. Mimo trudności płynących ze strony ówczesnych władz, Wojtyła inicjował w latach 60. i 70. szereg przedsięwzięć o charakterze naukowym, a także działał na rzecz rozwijania i integracji krakowskiego środowiska akademickiego w obrębie Wydziału Teologicznego. Efektem tej wieloaspektowej działalności była między innymi decyzja Kongregacji Wychowania Katolickiego z 1976 roku o powołaniu Papieskiego Wydziału Filozoficznego w Krakowie, przypieczętowana motu proprio „Beata Hedvigis” z 1981 roku. W prezentacji skupię się na omówieniu różnych form działalności Karola Wojtyły, które sprzyjały rozwijaniu filozofii chrześcijańskiej w Krakowie i przyczyniły się do powstania Instytutu Filozofii przy Papieskim Wydziale Teologicznym, a następnie Wydziału Filozoficznego Papieskiej Akademii Teologicznej. Prezentacja będzie bazowała na licznych materiałach źródłowych, m.in. publikacjach o tematyce historycznej i filozoficznej, materiałach archiwalnych oraz relacjach uczonych, którzy byli związani z Wydziałem Filozoficznym PAT od samego początku jego istnienia (m.in. ks. kard. prof. Marian Jaworski, ks. prof. Michał Heller, prof. Karol Tarnowski).

dzień i godzina

(Piątek) 10:30 - 11:00

sala

C-241A (Collegium Jana Pawła II)

organizator

Sekcja Historii Filozofii PolskiejPrzewodniczący Sekcji: dr hab. Andrzej Wawrzynowicz, prof. UAM
Sekretarz Sekcji: mgr Krystian Pawlaczyk (UAM)

obradom przewodniczy

ks. dr hab. Rafał Charzyński

Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *

Font Resize
Contrast
X