Polski Zjazd Filozoficzny

wrzesień, 2019

2019wt10wrz17:0017:30Wizja nauki w ujęciu Józefa Sołtykowicza – członka Towarzystwa Naukowego Krakowskiegomgr Sylwia Psica (Uniwersytet Papieski Jana Pawła II w Krakowie)17:00 - 17:30 CTW-203 (Centrum Transferu Wiedzy) organizator: Sekcja Historii Filozofii Polskiej

abstrakt

Referat zostanie poświęcony analizie poglądów Józefa Sołtykowicza zawartych w artykułach opublikowanych przez niego w roczniku Towarzystwa Naukowego Krakowskiego w 1818 i 1820 roku. Towarzystwo to w ciągu 57 lat działania, do czasu przekształcenia w Akademię Umiejętności, skupiało uczonych, literatów, artystów i miłośników nauki, którym bliskie były rozważania natury filozoficznej. Dali temu wyraz autorzy bibliografii zawartości „Rocznika Towarzystwa Naukowego Krakowskiego”, wydzielając w swoim rejestrze artykułów filozofię jako osobną dyscyplinę naukową. Refleksja filozoficzna członków Towarzystwa Naukowego Krakowskiego nie doczekała się jednak należytego opracowania. Analiza poglądów Sołtykowicza – związanego z towarzystwem od początków jego powstania – jest próbą wypełnienia wspomnianej luki i uzupełnienia obrazu filozofii obecnej w Krakowie w pierwszej połowie XIX wieku. Ma ona również na celu ukazanie oświeceniowego charakteru przedstawionej wizji nauki, a także zaznaczenia silnego związku poglądów autora z ówczesną sytuacją polityczną i naukową na ziemiach polskich. Punktem wyjścia do dalszych rozważań będzie nakreślenie tła historyczno-społecznego wystąpienia Sołtykowicza z nawiązaniem do biografii autora. Główna część referatu zostanie poświęcona analizie rozpraw Sołtykowicza ze szczególnym uwzględnieniem takich kwestii jak: źródła działalności naukowej, relacje pomiędzy nauką a wiarą, popularyzacja wiedzy, krytyka poglądów Jeana Jacquesa Rousseau oraz analiza antropologicznych źródeł negatywnego obrazu nauki. Zagadnienia te ukażą złożony obraz oświeceniowej wizji nauki Sołtykowicza. Z jednej strony otrzymamy jasną krytykę prądów preromantycznych, z drugiej łączność nauki z wiarą, co nie odpowiada ideom europejskiego oświecenia. Taki sposób pojmowania roli nauki zachęca do dalszych badań nad myślą filozoficzną członków TNK, które dałyby pełniejszy obraz światopoglądu krakowskich uczonych z XIX wieku.

dzień i godzina

(Wtorek) 17:00 - 17:30

sala

CTW-203 (Centrum Transferu Wiedzy)

organizator

Sekcja Historii Filozofii PolskiejPrzewodniczący Sekcji: dr hab. Andrzej Wawrzynowicz, prof. UAM
Sekretarz Sekcji: mgr Krystian Pawlaczyk (UAM)

obradom przewodniczy

dr hab. Andrzej Wawrzynowicz, prof. UAM

Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

Font Resize
Contrast
X