Polski Zjazd Filozoficzny

wrzesień, 2019

2019czw12wrz12:4513:15Wiedza ekspercka w filozofii psychiatrii na przykładzie sposobu diagnozowania zmiany osobowejdr hab. Andrzej Kapusta (Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie)12:45 - 13:15 C-623 (Collegium Jana Pawła II) organizator: Sekcja Antropologii Filozoficznej

abstrakt

Zagadnienia takie, jak status ekspertów, ich wiedza, umiejętności i kompetencje, są przedmiotem dyskusji oraz badań. Szczególnie interesujące pytania dotyczą rozumienia tego, na czym polegają podejmowane przez pracowników systemu zdrowia ekspertyzy, ich wzajemne związki oraz stosunek do pacjentów i ich rodzin. Ważny obszar stanowi także społeczny obraz psychiatrów i psychoterapeutów, społeczno-polityczne aspekty reprezentacje pacjentów psychiatrycznych, percepcja psychiatrii jako dyscypliny i obraz zaburzeń psychicznych w kulturze popularnej.
Autor na przykładzie filozoficznej i naukowej dyskusji dotyczącej genezy i statusu współczesnych systemów klasyfikacji (szczególnie DSM) chorób psychicznych oraz klinicznych uwarunkowań procesu diagnozy, ukaże zmiany jakie towarzyszą chorobowej transformacji i czym one się różnią od zmian o charakterze nie-patologicznym. Transformacja chorobowa zostanie ukazana na przykładzie zaburzeń schizofrenicznych, depresyjnych i zaburzeń osobowości. Autor zgodnie z założeniami kultury diagnozy ukaże trzy poziomy opisu chorobowej klasyfikacji: teoretycznej, semiotycznej i fenomenologicznej. Szczególny nacisk zostanie położony na fenomenologiczne aspekty procesu transformacji chorobowej. Analizy doświadczenia transformacji uwzględnią zmiany w postrzeganiu siebie (podmiotowość, sprawczość), poczucia realności oraz doświadczenia czasowości.

dzień i godzina

(Czwartek) 12:45 - 13:15

sala

C-623 (Collegium Jana Pawła II)

organizator

Sekcja Antropologii Filozoficznejprzewodniczący: ks. dr hab. Jarosław Jagiełło, prof. UPJPII (Uniwersytet Papieski Jana Pawła II w Krakowie)
sekretarz: ks dr Milosz Hołda (Uniwersytet Papieski Jana Pawła II w Krakowie)

obradom przewodniczy

dr hab. Piotr Stanisław Mazur, prof. AIK

Akademia Ignatianum w Krakowie

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

Font Resize
Contrast
X