Polski Zjazd Filozoficzny

wrzesień, 2019

2019czw12wrz17:0017:30W poszukiwaniu podstaw unijno-europejskiego ładu społecznegodr hab. Tomasz Homa (Akademia Ignatianum w Krakowie)17:00 - 17:30 C-605 (Collegium Jana Pawła II) organizator: Sekcja Filozofii Społeczeństwa, Prawa i Polityki

abstrakt

“Filozoficzny namysł nad „dobrem wspólnym” jako jedną z podstawowych zasad dobrze urządzanych społeczeństw, zajmuje w teoriach i praktykach organizacji życia społecznego europejskiego kręgu kulturowego kluczowo ważne miejsce. Zasada ta w tzw. formule, „mocnej”, jak i „słabej” przeżywa znaczące zapoznanie zarówno w teoretycznym namyśle (nie tylko) filozofów, jak i w praktyce współczesnego życia politycznego.
Pierwszy ze wspomnianych przejawów trafnie zdaje się oddawać konstatacja Marcina Króla poczyniona przy okazji analizy myśli amerykańskiej w tym zakresie, w której odnotowuje, że prawie wszyscy autorzy „odchodzą od używania – tu zgoda jest niemal powszechna – pojęcia dobra wspólnego na rzecz pojęcia interesu publicznego”.
Natomiast, co się tyczy drugiego z przejawów zapoznawania zasady dobra wspólnego, czyli w praktyce współczesnych prawnoustrojowych rozwiązań, jego symptomatyczny wyraz zdają się stanowić rozwiązania prawne głównych europejskich instytucji, takich jak Rada Europy i Europejski Trybunał Praw Człowieka, w których statutach brak odwoływania się do pojęcia dobra wspólnego, a także Traktat ustanawiający Konstytucję dla Europy (2004), który również zdaje się nie stosować tej zasady.
Wobec powyższego, zastanawiając się nad podstawami unijno-europejskiego porządku społecznego, zamierzam najpierw poddać debacie zagadnienie recepcji zarówno pojęcia, jak i zasady dobra wspólnego w tym ważnym dla integracji europejskiej Traktacie ustanawiającym Konstytucję dla Europy. Następnie zaś chcę zapytać o proponowane w Traktacie inne unijno-europejskie rozwiązania w tej materii, a także o ich charakter, mianowicie: czy jest on destytucyjny, czy też substytucyjny w odniesieniu do pojęcia i zasady dobra wspólnego. Wreszcie, zapytam także o ewentualne konsekwencje przyjętych przez Traktat rozwiązań w tej kwestii, z punktu widzenia idei unijno-europejskiego „dobrze urządzonego społeczeństwa” i „dobrego życia” jego obywateli.

dzień i godzina

(Czwartek) 17:00 - 17:30

sala

C-605 (Collegium Jana Pawła II)

organizator

Sekcja Filozofii Społeczeństwa, Prawa i PolitykiPrzewodnicząca Sekcji: prof. dr hab. Justyna Miklaszewska (UJ)
Sekretarz Sekcji: dr Jakub Szczepański (UJ)

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

Font Resize
Contrast
X