Polski Zjazd Filozoficzny

wrzesień, 2019

2019śr11wrz11:4512:15Treść i normatywność w przetwarzaniu predykcyjnymdr Michał Piekarski (Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie)11:45 - 12:15 GG-208 (Gmach Główny KUL) organizator: Sekcja Filozofii Umysłu i Kognitywistyki

abstrakt

Wedle hipotezy proponowanej przez zwolenników koncepcji przetwarzania predykcyjnego (PP) (por. Clark, 2013, 2016; Friston, 2010, 2012; Hohwy, 2016; Wiese, Metzinger, 2017) podstawowym zadaniem umysłu jest minimalizacja błędów predykcyjnych. W sposób ciągły tworzone są statystyczne przewidywania, które są hierarchicznie zorganizowane i generowane na poszczególnych poziomach tzw. modelu generatywnego. Następnie przy ich pomocy zostaje przewidziany obecny i przyszły kształt danych docierających za pośrednictwem wejść zmysłowych. Opierając się na wiedzy dotyczącej przyczynowych zależności w świecie, umysł stawia hipotezy odnoszące się do prawdopodobieństwa zajścia pewnych zdarzeń. Dzięki temu może zminimalizować błędy predykcyjne, co w efekcie pozwala organizmowi działać w niepewnym środowisku.

W niniejszym wystąpieniu będę bronił dwóch hipotez: (1) wyjaśnienie możliwości działania w tej koncepcji wymaga przyjęcia jakiegoś modelu normatywności predykcji; oraz (2) wyjaśnienie treści reprezentacji powinno odwoływać się nie tylko do wewnętrznej architektury modelu i sieci Bayesowskiej, ale także do ustrukturyzowania środowiska. Hipoteza (2) jest próbą pogodzenia stanowisk określanych jako konserwatywne PP (por. Hohwy 2013, 2016; Gładziejewski 2016; Kiefer, Hohwy 2016; 2018; Wiese 2016 itd.) i radykalne PP (Bruineberg 2017; Bruineberg, Kiverstein, Rietveld 2014; Clark 2013; 2016; Kirchhoff 2018; Orladni 2016, 2017). Kluczowe dla bronionego przeze mnie stanowiska jest przekonanie, zgodnie z którym predykcje nie tylko wpływają na decyzje dotyczące działań i minimalizacji niepewności, ale także kształtują one przyczynowe przejścia pomiędzy stanami posiadającymi treść (np. przekonania) a ustrukturyzowanym środowiskiem (zgodnie z normatywną regułą Bayesa (por. Kiefer, 2017; Shams, Ma, Beierholm, 2005), która, jak twierdzą zwolennicy PP, jest implementowana przez model generatywny danego systemu poznawczego).

dzień i godzina

(środa) 11:45 - 12:15

sala

GG-208 (Gmach Główny KUL)

organizator

Sekcja Filozofii Umysłu i KognitywistykiPrzewodnicząca Sekcji: prof. dr hab. Urszula Żegleń (UMK)
Sekretarz Sekcji: dr Daniel Żuromski (UMK)

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

Font Resize
Contrast
X