Polski Zjazd Filozoficzny

wrzesień, 2019

2019czw12wrz17:3018:00Transhumanizm jako wyzwanie dla współczesnej filozofii człowiekadr hab. Jarosław Jagiełło, prof. UPJPII (Uniwersytet Papieski Jana Pawła II w Krakowie)17:30 - 18:00 C-623 (Collegium Jana Pawła II) organizator: Sekcja Antropologii Filozoficznej

abstrakt

Rozmaite możliwości ulepszania człowieka i związane z nimi idee tzw. transhumanizmu urastają do rangi prawdziwego wyzwania dla współczesnej filozofii człowieka, a także dla antropologii teologicznej, nie mówiąc już o wyzwaniom stawianym etyce, która swymi korzeniami sięga poglądów zarówno Sokratesa, Platona jak i Arystotelesa. Choć idee tego, co nazywamy transhumanizmem, pojawiły się już przed wiekami, w szczególności u Kartezjusza, u Pascala a zwłaszcza u Nietzschego, to jednak transhumanizm – jak dziś zwykle go rozumiemy – jest przede wszystkim antymetafizycznym ruchem filozoficznym i technologicznym XX i XXI wieku. Jego celem jest interwencja w ludzki organizm za pomocą zaawansowanych technologii (np. sztucznej inteligencji) i optymalizacja funkcji fizycznych i poznawczych, a nawet całkowite zniesienie granic fizycznych i psychologicznych. Na przykładach poglądów takich piewców idei transhumanizmu jak Kurzweil czy w szczególności Sorgner, krytycznie odnoszę się do głoszonych przez nich tez. Chrześcijańska filozofia i teologia człowieka w pewnym sensie wprawdzie może korespondować z ich poglądami; transhumanizm nie oznacza bowiem negacji przyszłości i technologii, lecz ich kształtowanie a tym samym i samokształtowanie człowieka. Nie ma zakazu ingerowania w naturę ludzką. Jednakże ta ingerencja nigdy nie może się identyfikować z zasadą, że cel uświęca środki. Z perspektywy teistycznej patrząc, transhumanizm nie może oznaczać takiego zastosowania nowych technologii, które w jakikolwiek sposób niszczyłyby autonomię i wolność każdego z nas, i które faktycznie zrównywałyby moralny status człowieka ze moralnym statusem maszyny. Tzw. „nowy człowiek”, promowany przez transhumanistów nie jest wyrazem dynamicznego doświadczenia pełni życia, lecz stanowi raczej zagrożenie dla samego siebie i dla innych ludzi.

dzień i godzina

(Czwartek) 17:30 - 18:00

sala

C-623 (Collegium Jana Pawła II)

organizator

Sekcja Antropologii Filozoficznejprzewodniczący: ks. dr hab. Jarosław Jagiełło, prof. UPJPII (Uniwersytet Papieski Jana Pawła II w Krakowie)
sekretarz: ks dr Milosz Hołda (Uniwersytet Papieski Jana Pawła II w Krakowie)

obradom przewodniczy

dr hab. Arkadiusz Gudaniec

Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

Font Resize
Contrast
X