Polski Zjazd Filozoficzny

wrzesień, 2019

2019wt10wrz11:4512:15System filozoficzno-przyrodoznawczy Roberta Boyle’adr Radosław Kazibut (Uniwersytet im. Adama Mickiewicza)11:45 - 12:15 C-324 (Collegium Jana Pawła II) organizator: Sekcja Filozofii Przyrody i Filozofii Przyrodoznawstwa

abstrakt

Przekonania filozoficzne luminarzy XVII-wiecznej nauki wpłynęły na kształt nowożytnego paradygmatu poznania naukowego. Do najważniejszych z nich należy zaliczyć: racjonalizm i empiryzm, naturalizm, nastawienie na realizowanie wartości poznawczych, a także dowartościowanie praktycznego waloru poznania naukowego. Wraz z postępem poznania naukowego systemy przekonań filozoficznych zakładane przez badaczy ulegały transformacji. Jednakże, wymienione powyżej, centralne filozoficzne tezy stworzonego w XVII wieku wzorca uprawiania nauki w dalszym ciągu tworzą filozoficzne zaplecze współczesnego przyrodoznawstwa.
W swoich rozważaniach nad rozwojem wiedzy naukowej odnoszę się do procesu kształtowania się filozoficznego zaplecza laboratoryjnej praktyki badawczej. Początki nauki laboratoryjnej wiążę z dokonaniami Roberta Boyle’a (1627–1691). Będę argumentował, że system przekonań filozoficzno-przyrodoznawczych Boyle’a tworzył pozanaukową podstawę laboratoryjnego stylu badań. Jego filozofia przyrody i przyrodoznawstwa odegrała ważną rolę w kształtowaniu się współczesnego filozoficzno-metodologicznego zaplecza praktyki badawczej nauki laboratoryjnej. Laboratorium Boyle’a i współczesne laboratorium właściwie pod żadnym względem nie są porównywalne. Jednakże, nauka laboratoryjna od XVII wieku oparta jest na względnie stałym i charakterystycznym dla niej zespole założeń. Są to filozoficzne założenia: o prymacie eksperymentowania w laboratoryjnym przyrodoznawstwie i epistemicznym jego charakterze, a także, że rozwój praktyki badawczej nauki laboratoryjnej był ściśle związany z doskonaleniem się instrumentarium badawczego i standaryzacją badań.

dzień i godzina

(Wtorek) 11:45 - 12:15

sala

C-324 (Collegium Jana Pawła II)

organizator

Sekcja Filozofii Przyrody i Filozofii Przyrodoznawstwaprzewodniczący Sekcji ks. prof. Janusz Mączka (UPJPII)
sekretarz Sekcji o. dr Jacek Poznański SJ (AIK)

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *

Font Resize
Contrast
X