Polski Zjazd Filozoficzny

wrzesień, 2019

2019śr11wrz11:4512:15Synestezja jako strategia przełamywania barier w procesie odbioru dzieła sztuki – teoria i praktykadr Agnieszka Gralińska-Toborek (Uniwersytet Łódzki), mgr Paulina Długosz (Uniwersytet Łódzki, Muzeum Miasta Łodzi)11:45 - 12:15 GG-207 (Gmach Główny KUL) organizator: Sekcja Filozofii Sztuki i Estetyki

abstrakt

Estetyka teoretyczna zajmuje się zjawiskiem synestezji rozumianej przede wszystkim jako strategia artystyczna. Praktyka, w tym przypadku wystawiennicza, dostarcza jednak nowych przykładów wielozmysłowego doświadczania sztuki, wywołanego nie tylko przez samo dzieło, ale również kontekst jego otoczenia, jak i towarzyszące mu teksty (podpis, opis czy komentarz kuratorski). W związku z powyższym koniecznym staje się postawienie pytania w jaki sposób należałoby konstruować komunikaty językowe obecne w przestrzeniach sztuki, aby były one jak najbardziej przystawalne do potrzeb, kompetencji i preferencji współczesnego odbiorcy, a także jaką formułę powinny one przybierać, aby nie zaburzając indywidualizmu odbioru estetycznego, jednocześnie pełniły funkcję poznawczą, ubogacały odbiór dzieła oraz samą refleksję estetyczną.

Celem wystąpienia jest zatem ukazanie, jak połączenie praktyki muzealnej z teoretycznym namysłem nad synestezją, może wyznaczać nowe perspektywy udostępniania sztuki szerokiemu gronu odbiorców (w tym odbiorców z niepełnosprawnością). Ich obszar obejmować może zagadnie nieprzekazywanych w ramach wspomnianych komunikatów językowych treści (z próbą odpowiedzi na pytanie, gdzie kończy się udostępnianie, a zaczyna się interpretacja dzieła sztuki), jego struktury oraz charakterystycznej terminologii, ze szczególnym uwzględnieniem odniesień do zmysłów smaku i dotyku (dostępnych niemal wszystkim odbiorcom).

Istotna jest tu również kolejność etapów analizy: od praktyki ku teorii, od rozwiązań szczegółowych i indywidualnych, ku koncepcjom i ideom uniwersalnym. Mając zatem na uwadze towarzyszącą osobom specjalizującym się w popularyzacji sztuki, jak i teoretykom świadomość konsekwencji intelektualizacji sztuki nowoczesnej, która doprowadziła do hermetyzacji języka opisu sztuki, należałoby postawić pytanie, czy synestezja językowa nie staje się jedną z istotniejszych strategii przełamujących bariery w odbiorze sztuki.

dzień i godzina

(środa) 11:45 - 12:15

sala

GG-207 (Gmach Główny KUL)

organizator

Sekcja Filozofii Sztuki i EstetykiPrzewodnicząca Sekcji: prof. dr hab. Krystyna Wilkoszewska (UJ)
Sekretarz Sekcji: dr Bogna J. Gladden-Obidzinska (UW)

obradom przewodniczy

dr Jakub Petri

Uniwersytet Jagielloński w Krakowie

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *

Font Resize
Contrast
X