Polski Zjazd Filozoficzny

wrzesień, 2019

2019pt13wrz17:3018:00Swarmcheck: komputerowe wspomaganie kolektywnego przetwarzania argumentacji i gromadzenia wiedzydr Adam Kubiak (Fundacja Optimum Pareto), mgr Marcin Woźniak (Swarmcheck), mgr Agnieszka Proszewska (Reason Drill)17:30 - 18:00 CTW-216 (Centrum Transferu Wiedzy) organizator: Sekcja Epistemologii i Metafilozofii

abstrakt

Podstawową formą komunikacji we wszelkich rodzajach zespołowej deliberacji, czy to naukowej, potocznej, czy w dyskursie publicznym, są wypowiedzi w języku naturalnym, formułowane w postaci argumentów. Swarmcheck jest rozwijanym narzędziem, które docelowo będzie wspomagać identyfikację i ocenę argumentów zawartych w wypowiedziach sformułowanych w języku naturalnym oraz łączenie ich w całościowy gmach wiedzy. Argumentacja będzie reprezentowana w systemie w postaci grafowej bazy danych i wizualizacji graficznej.

 

Aktualnie istnieją i rozwijają się już tego typu narzędzia, czego przykładem jest np. projekt „Online Visualisation of Argument”, bądź projekt „Rationale”. Jedną z głównych różnic między Swarmcheck a innymi istniejącymi narzędziami jest to, że Swarmcheck będzie przystosowany do kumulowania argumentacji i jej poprawiania w oparciu o udział bardzo dużej liczby użytkowników (tłumu).

 

Ponieważ użytkownicy mogą mieć różne rozumienia sposobów prowadzenia argumentacji oraz różne intuicje użycia takich, a nie innych relacji w grafowej bazie, ważnym elementem będzie konstrukcja odpowiedniego interfejsu wraz z gotowymi szablonami argumentacji który — przez system interaktywnych pytań — będzie samodzielnie prowadził użytkownika wprowadzającego swój argument do bazy lub poprawiającego zastaną argumentację.

 

Ważnym krokiem w budowaniu bazy będzie wprowadzenie grafów reprezentujących informacje na temat metodologii badań z różnych dyscyplin oraz podstaw wiedzy w każdej z nich. Taki korpus ma być gruntem dla dalszego uzupełniania bazy o dyskusje przedmiotowe i łączenia ich ze sobą, oraz dla trenowania algorytmów machine learning, wspomagających argumentację. Sztuczna inteligencja systemu będzie uczyć się automatycznego wspierania argumentacji poprzez analizę procesu głosowań nad poprawnością wprowadzanych informacji oraz sposobu ich użycia przez dużą liczbę użytkowników. Dodatkowym wsparciem będą takie funkcjonalności jak: (i) określanie siły wspierania/podważania między poszczególnymi elementami argumentacji, oparte o wieloczynnikową kalibrację, włączając w to modelowanie zachowań ekspertów, (ii) automatyzację analizy argumentacji wprowadzonej do sieci oraz (iii) automatyzację przekładu treści wypowiedzi w języku naturalnym na grafy argumentacyjne.

dzień i godzina

(Piątek) 17:30 - 18:00

sala

CTW-216 (Centrum Transferu Wiedzy)

organizator

Sekcja Epistemologii i MetafilozofiiPrzewodniczący Sekcji: prof. dr hab. Marek Hetmański (UMCS)
Sekretarz Sekcji: dr Marcin Trybulec (UMCS)

obradom przewodniczy

dr hab. Jan Jacko

Uniwersytet Jagielloński

obrady sekcji w sesjach równoległych

sesja równoległa B

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *

Font Resize
Contrast
X