Polski Zjazd Filozoficzny

wrzesień, 2019

2019śr11wrz18:4519:15Stałe i płynne. Od kategorii państwa do figury Wielkiej Przestrzeni w dyskursie Carla Schmittamgr Barbara Barysz (Polska Akademia Nauk)18:45 - 19:15 C-608 (Collegium Jana Pawła II) organizator: Sekcja Filozofii Społeczeństwa, Prawa i Polityki

abstrakt

“Referat poświęcony jest analizie ewolucji podstawowych figur politycznych dyskursu filozoficznego Carla Schmitta od lat 20 do wczesnych lat 40 XX wieku. W wystąpieniu uwypuklone zostanie przejście od etatystycznej perspektywy uporządkowanego, terytorialnie zamkniętego państwa rozumianego jako podstawowy obszar realizacji polityczności do dynamicznej formacji Wielkiej Przestrzeni pozbawionej określenia w postaci granic terytorialnych i stabilnych reguł prawnych (Grossraum).
Analiza tego procesu opierać się będzie na analogii między schmittiańską koncepcją dynamicznej i pozbawionej precyzyjnego określenia terytorialnego formacji Grossraum, a opracowaną przez Klausa Theweleita koncepcją podmiotowości faszystowskiej – fundamentalnie nieokreślonej i pozbawionej granic. Perspektywa Theweleita pozwoli na interpretację transformacji dyskursu Schmitta jako procesu pojawiania elementu faszystowskiego – a więc źródłowego rozbicia i nieokreśloności – w schmittiańskiej teorii politycznej, w szczególności w odniesieniu do kategorii podmiotu państwowego.
W referacie omówiona zostanie najpierw istota idei państwa jako gwaranta porządku przedstawiana w pismach Schmitta z lat 20-tych, następnie przeanalizowana zostanie koncepcja Grossraum z 1939 r. jako z gruntu antypaństwowej formacji politycznej o ekspansywnym charakterze, której istotą okaże się agresywna dynamika wynikająca z duchowego pokrewieństwa tej koncepcji do ideologii volkistowskiej. To właśnie odejście od kategorii zamkniętego, tożsamego państwa na rzecz kategorii narodu niemieckiego (Volk) jako konkretnej a jednocześnie dynamicznej istoty polityczności jest najważniejszym elementem nie tylko wpisującym myśl Schmitta w szeroko rozumiany dyskurs faszystowski, lecz także strukturalnie i istotowo upodobniającym samą Schmittiańską konstrukcję podmiotu prawa międzynarodowego do rozbitego, pozbawionego granic i płynnego podmiotu faszystowskiego opisanego przez Theweleita.

dzień i godzina

(środa) 18:45 - 19:15

sala

C-608 (Collegium Jana Pawła II)

organizator

Sekcja Filozofii Społeczeństwa, Prawa i PolitykiPrzewodnicząca Sekcji: prof. dr hab. Justyna Miklaszewska (UJ)
Sekretarz Sekcji: dr Jakub Szczepański (UJ)

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

Font Resize
Contrast
X