Polski Zjazd Filozoficzny

wrzesień, 2019

2019śr11wrz17:3018:00Spór o status "pomiędzy" w osobowej relacji - ujęcie Martina Bubera i Józefa Tischneradr Inga Mizdrak (Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie)17:30 - 18:00 C-623 (Collegium Jana Pawła II) organizator: Sekcja Antropologii Filozoficznej

abstrakt

Celem referatu jest próba odpowiedzi na pytanie o status, rolę oraz funkcje jakie pełni „pomiędzy” w przestrzeni międzyludzkich obcowań i odniesień. Rozjaśnieniu ma służyć głos Martina Bubera i Józefa Tischnera, którzy wnoszą istotny wkład we współczesną refleksję antropologiczną, a ich głos w debacie o człowieku ukazuje nowe perspektywy spojrzenia na relację. Obaj posługują się odmiennymi językami filozoficznej refleksji, akcentując różne wymiary sfery „pomiędzy”. Jednakże dokonana analiza dwóch perspektyw pozwala postawić tezę, iż sfera „pomiędzy” odgrywa kluczową rolę w unaocznianiu specyfiki relacji, odsłania w pewien sposób jej rdzeń i prowadzi do wydobycia jeszcze bardziej podmiotowości Ja i Ty. Specyfika „pomiędzy” w obu podejściach odsłania się w dynamicznym czaso-przestrzennym splocie. „Pomiędzy” nie jest statyczne, ponieważ każda relacja jest swoistym wielowymiarowym ruchem „dziania się” i działania. Martin Buber status „Pomiędzy” upatruje w pierwotnym skręcie relacji istnień, poprzedzającym wszelką subiektywność. Traktuje je źródłowo, dzięki czemu relacja każdorazowo konstytuuje się na nowo.

Dla Tischnera zaś „pomiędzy” nosi znamiona wydarzeniowości i paradoksalności. „Pomiędzy” zdaje się nie tylko być warunkiem dramatu ale sam dramat również warunkiem „pomiędzy”, rozgrywającego się w spotkaniu Ja i Ty.

Z przeprowadzonych analiz można spojrzeć na sferę „pomiędzy” jako na coś z jednej strony przestrzennego, co wymyka się prostym uogólnieniom, a z drugiej jako na swoisty rezerwuar nieskończonych treści, wartości i znaczeń, uobecniających to wszystko, co w relacji podstawowe, twórcze i fascynujące. Daje to możliwość szerszego badania swoistości międzyosobowej relacji, ale także ukazania głębszej symboliki sfery „pomiędzy”, która mimo, iż pozostaje w dużej mierze nieuchwytna, to jednak jej rola w konstytuowaniu się relacji wydaje się nie do przecenienia.

dzień i godzina

(środa) 17:30 - 18:00

sala

C-623 (Collegium Jana Pawła II)

organizator

Sekcja Antropologii Filozoficznejprzewodniczący: ks. dr hab. Jarosław Jagiełło, prof. UPJPII (Uniwersytet Papieski Jana Pawła II w Krakowie)
sekretarz: ks dr Milosz Hołda (Uniwersytet Papieski Jana Pawła II w Krakowie)

obradom przewodniczy

ks. dr hab. Jarosław Jagiełło, prof. UPJPII

Uniwersytet Papieski Jana Pawła II w Krakowie

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *

Font Resize
Contrast
X