Polski Zjazd Filozoficzny

wrzesień, 2019

2019śr11wrz17:0017:30Śmierć mózgowa i transplantacja w perspektywie trzech religii – szintoizm, islam, katolicyzmdr Justyna Czekajewska (Uniwersytet Medyczny im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu)17:00 - 17:30 GG-246 (Gmach Główny KUL) organizator: Sekcja Etyki Ogólnej

abstrakt

Na przestrzeni dziejów problematyka sprzeciwu sumienia najczęściej dotyczyła aborcji. Niemniej jednak od drugiej połowy XX wieku wraz z rozwojem technologii medycznej pojawiła się w kontekście dyskusji na temat transplantacji. Jej obecność miała szczególny związek z wprowadzeniem zmian w definiowaniu śmierci.

Obecnie diagnostyka śmierci bazuje na wyborze funkcji krytycznych, trwałych i nieodwracalnych dla pacjenta. Przyjęto, że kryterium śmierci mózgowej najbardziej odpowiada wskazanym założeniom, dlatego pacjent, u którego stwierdzono trwałą i nieodwracalną dysfunkcję mózgu uznany jest za osobę zmarłą. 

Obok kryterium śmieci mózgowej w przepisach medycznych również występuje klasyczne kryterium krążeniowo-oddechowe. Prawnie obydwie definicje obowiązują, co umożliwia pobieranie narządów zarówno od dawców z niebijącym sercem, jak także od osób zmarłych wskutek trwałych uszkodzeń pnia mózgu. 

Problematyka klauzuli sumienia, która pojawiła się wraz z upowszechnieniem zarówno nowym urządzeń medycznych, np. respiratora, defibrylatora, a także nowych form terapii, takich jak transplantologia dotyczy bardzo ważnego aspektu – ustalenia funkcji krytycznych, które decydują o przyznaniu jednostce praw moralnych. Innymi słowy, być żywym znaczy tyle, co być podmiotem tych praw i mieć pełen status moralny członka wspólnoty ludzkiej. Wybór tych kryteriów zależy więc od afirmowanych w społeczeństwie światopoglądowych koncepcji człowieka. 

Celem wystąpienia jest wyjaśnienie, dlaczego w niektórych krajach, np. w Japonii, Arabii Saudyjskiej, Zjednoczonych Emiratach Arabskich oraz w Polsce, religijna refleksja na temat śmierci ma duży wpływ na społeczny odbiór transplantologii.

dzień i godzina

(środa) 17:00 - 17:30

sala

GG-246 (Gmach Główny KUL)

organizator

Sekcja Etyki OgólnejPrzewodnicząca Sekcji s. prof. Barbara Chyrowicz (KUL)
Sekretarz Sekcji dr Wojciech Lewandowski (KUL)

obradom przewodniczy

dr hab. Anna Głąb

Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

Font Resize
Contrast
X