Polski Zjazd Filozoficzny

wrzesień, 2019

2019czw12wrz12:1512:45Samoświadomość człowieka w epoce przełomudr Paweł Wójs (Uniwersytet Pedagogiczny)12:15 - 12:45 CTW-204 (Centrum Transferu Wiedzy) organizator: Sekcja Historii Filozofii Nowożytnej i Współczesnej

abstrakt

Karl Jaspers twierdzi, że istnieje właściwe, lecz zapoznane pokrewieństwo ludzi należących do tak odmiennych cywilizacji jak grecka, żydowska, hinduska i chińska. Pokrewieństwo to najwyraźniej ukazało się w okresie szczególnym, który filozof nazywa „czasem osiowym” (Achsenzeit), czyli podczas przełomu mającego miejsce między VIII a II w. p.n.e. Wynikające z tego pokrewieństwa podobieństwo ludzi między sobą niezmiennie pozostaje istotne, ponieważ, jako idea wspólnego źródła, może pełnić funkcję fundamentu dla urzeczywistnienia pokojowej jedności ludzi całej Ziemi.

Na czym polega ów zwrot, jaki zdaniem Jaspersa dokonał się niemal jednocześnie w kilku kręgach cywilizacyjnych, stanowiąc „duchową rewolucję”, która trwale ugruntowała nasze człowieczeństwo i daje możliwość przyszłego zjednoczenia? Szukając odpowiedzi na tak postawione pytanie, Jaspers postuluje podjęcie szeroko zakrojonych badań empirycznych, stawiających sobie za cel wykrycie tego, co dokładnie wtedy zaszło i pozostaje ważne dla wszystkich ludzi. Zgodnie z tym postulatem koncepcję czasu osiowego analizuję w świetle badań filozofów i naukowców takich jak Eric Voegelin, Jan Patočka, Eric A. Havelock, Julian Jaynes, Walter Jackson Ong, David R. Olson, Bruno Snell, którzy z różnych perspektyw zajmują się tym przełomem, a także w odniesieniu do interpretatorów koncepcji Jaspersa, np. Hansa Joasa, Roberta N. Bellaha i Eugene Haltona. W swoim referacie koncentruję się na samoświadomości człowieka, która według Jaspersa wyłoniła się wówczas wraz z racjonalnym myśleniem, poczuciem wolności, odnoszeniem się do transcendencji i uetycznieniem religii.

dzień i godzina

(Czwartek) 12:15 - 12:45

sala

CTW-204 (Centrum Transferu Wiedzy)

organizator

Sekcja Historii Filozofii Nowożytnej i WspółczesnejKierownik Sekcji: prof. dr hab. Adam Grzeliński (UMK)
Sekretarz Sekcji: dr Anna Markwart (UMK)

obradom przewodniczy

prof. dr hab. Włodzimierz Lorenc

Uniwersytet Warszawski

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *

Font Resize
Contrast
X