Polski Zjazd Filozoficzny

wrzesień, 2019

2019wt10wrz15:0017:00Rozwój intuicji logicznych oraz uzasadnianie praw logikidr hab. Marek Lechniak, prof. KUL (Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II)15:00 - 17:00 CTW-114 (Centrum Transferu Wiedzy) organizator: Sekcja Logiki sympozjum lub panel:Logika filozoficzna – filozofia w logice

abstrakt

Podstawowymi pytaniami stawianymi na gruncie filozofii logiki są kwestie genezy i uzasadnienia praw logiki. Oba pytania są ze sobą dość mocno związane.

Pierwsze z nich pociąga rozstrzygnięcia dotyczące tego, czy prawa logiki są odkrywane czy konstruowane i w konsekwencji tego, czy po stronie podmiotu (wspólnoty podmiotów)  istnieje jakaś władza poznawcza odpowiedzialna za odkrywanie praw logiki. Dalsza kwestia dotyczy uwyraźniania czy doprecyzowywania odkrywanych prawidłowości; analiza kilku ważnych odkryć leżących u podstaw współczesnych logik nieklasycznych zdaje się potwierdzać, iż owo odkrywanie nie jest natychmiastowe, ale ma charakter stopniowy, rozciągnięty w czasie. Dyskusja nad problemami odkrywanymi w trakcie badania własności formalnych oraz filozoficznych implikacji systemów logiki prowadzi do klaryfikacji leżących u ich podstaw intuicji logicznych.

Z kolei druga kwestia dotyczy uzasadnienia obowiązywalności praw logiki; innymi słowy tego, czy prawa logiki są uniwersalne i konieczne oraz, jeśli tak jest, jakie są podstawy owej obowiązywalności. W dyskusjach pojawia się całe spectrum stanowisk, między innymi można wskazać różne formy neopsychologizmu, empiryzmu, kognitywnego natywizmu, strukturalizmu aż do różnych odmian platonizmu.

dzień i godzina

(Wtorek) 15:00 - 17:00

sala

CTW-114 (Centrum Transferu Wiedzy)

organizator

Sekcja LogikiPrzewodnicząca Sekcji: dr hab. Joanna Golińska-Pilarek (UW)
Sekretarz Sekcji: dr Michał Zawidzki (UW)

obradom przewodniczy

prof. dr hab. Jerzy Pogonowski

Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

X