Polski Zjazd Filozoficzny

wrzesień, 2019

2019czw12wrz18:4519:15Rola intuicji w metodzie eksperymentów myślowychlic. Krzysztof Sękowski (Uniwersytet Warszawski)18:45 - 19:15 CTW-302 (Centrum Transferu Wiedzy) organizator: Sekcja Epistemologii i Metafilozofii

abstrakt

Referat będzie dotyczył krytyki tradycyjnej metodologii filozoficznej formułowanej przez tzw. negatywny program filozofii eksperymentalnej (NPFE). Zgodnie z nią, filozofowie korzystając z metody eksperymentów myślowych traktują intuicyjność sądów odpowiadających przesłankom w swojej argumentacji jako ich uzasadnienie. Przedstawiciele NPFE powołują się jednak na wyniki prowadzonych przez siebie badań, ukazujące wpływ na intuicje czynników nieistotnych dla oceny prawdziwości owych sądów.

W swoim wystąpieniu postaram się obalić powyższą argumentację. Będę bronił autorskiej modyfikacji koncepcji Maksa Deutscha. Filozof ten, analizując argumentację Edmunda Gettiera, wskazuje, że intuicje nie odgrywają roli uzasadnienia dla żadnych istotnych dla argumentacji Gettiera tez. Mogą natomiast pełnić funkcję przyczynową ich sformułowania. Uzasadnieniem dla tych sądów są natomiast argumenty, zwane przez Deutscha G-argumentami.

Wskażę, że G-argumenty można interpretować jako konkretne lub ogólne. Zgodnie z pierwszą interpretacją, są to argumenty na rzecz tezy o stanie epistemicznym bohatera scenariusza gettierowskiego. Zgodnie z interpretacją ogólną G-argumenty dotyczą natomiast wiedzy jako takiej. Przedstawię także podział na intuicje ekstensjonalne – dotyczące tego, czy dany przedmiot w danej sprawie posiada lub nie posiada wiedzy – oraz intuicje intensjonalne – dotyczące wiedzy per se.

Będę argumentował za tym, że przedstawiciele NPFE nie uwzględniają pewnego wpływowego stanowiska metafilozoficznego, reprezentowanego m.in. przez Rudolfa Carnapa, przedstawicieli Szkoły Lwowsko-Warszawskiej, a współcześnie zwolenników tzw. inżynierii pojęciowej. Wreszcie postaram się odeprzeć argumentację NPFE wskazując, że jeśli zastosujemy ogólną interpretację G-argumentów i przyjmiemy powyższe stanowisko metafilozoficzne, możemy wskazać, że o ile faktycznie niektóre intuicje intensjonalne pełnią funkcję uzasadniającą filozoficzne tezy, to są one uzasadnione i nie mogą być badane przez filozofów eksperymentalnych.

dzień i godzina

(Czwartek) 18:45 - 19:15

sala

CTW-302 (Centrum Transferu Wiedzy)

organizator

Sekcja Epistemologii i MetafilozofiiPrzewodniczący Sekcji: prof. dr hab. Marek Hetmański (UMCS)
Sekretarz Sekcji: dr Marcin Trybulec (UMCS)

obradom przewodniczy

dr hab. Krystyna Misiuna

Uniwersytet Warszawski

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

Font Resize
Contrast
X