Polski Zjazd Filozoficzny

wrzesień, 2019

2019czw12wrz10:3011:00Refleksje o kulturze i religii Yuval'a Noah'a Harari'egodr Juliusz Iwanicki (Uniwersytet im. Adama Mickiewaicza)10:30 - 11:00 GG-247 (Gmach Główny KUL) organizator: Sekcja Filozofii Kultury

abstrakt

Yuval Noah Harari jest współczesnym izraelskim badaczem, którego prace z zakresu historii ludzkości i cywilizacji podejmują różne problemy, dotykające również kwestii z zakresu filozofii kultury. Autor nie unika również współczesnej refleksji, dotyczącej problemów związanych np. z sekularyzmem i pojęciem Boga. Podejmuje krytykę religii instytucjonalnych, nie koncentrując się jednak tylko na chrześcijaństwie (podaje wiele przykładów związanych również z judaizmem), a jego analizy rozważają również kategorię duchowości. Odnosi się do klasycznych wartości kultury zachodniej, takich jak „wolność”, „równość”, „sprawiedliwość”, „prawda”, dokonując niekiedy jednak ich znaczących reinterpretacji. Dyskurs Autora koresponduje z odkryciami współczesnych nauk biologicznych i kognitywnych, choć Harari nie jest też redukcyjnym scjentystą w klasycznym znaczeniu tego słowa. Jego rozważania trudno jednoznacznie zaklasyfikować, chociaż niektóre elementy myśli Harariego mieściłyby się w obrębie posthumanizmu, a także naturalistycznej teorii religii. Autora interesują również prawa zwierząt i problemy związany z epoką antropocenu. W aspekcie epistemologii myśliciel zajmuje jednak wyraźne stanowisko, twierdząc, iż znaczna część ludzkich mitów, symboli, opowieści była jednoznacznie fałszywa (tj. istniejąca w zbiorowej wyobraźni ludzkiej), a mimo to z pewnej perspektywy potrzebna. Nie jest to koncepcja w filozofii kultury zupełnie nowa, gdyż w innej wersji pojawiała się w „Obecności mitu” Leszka Kołakowskiego, który jednak uważał, że mitów nie można oceniać pod kątem ich prawdziwości ontologicznej. Harari w swojej filozofii kultury idzie o krok dalej, tym samym jednak wikła się w pewne problemy poznawcze. Jednym z nich jest kwestia, czy jego dyskurs o cywilizacji nie jest również jeszcze jedną z wielu opowieści o współczesnym świecie. Tym samym Autor, choć nie jest myślicielem ponowoczesnym, to mieści się we współczesnej kulturze, z jej skłonnością do zanurzenia w polifonii prawdy.

dzień i godzina

(Czwartek) 10:30 - 11:00

sala

GG-247 (Gmach Główny KUL)

organizator

Sekcja Filozofii KulturyPrzewodniczący Sekcji: prof. dr hab. Roman Kubicki (UAM)
Sekretarz Sekcji: dr Andrzej Marzec (UAM)

obradom przewodniczy

dr Małgorzata A. Szyszkowska

Uniwersytet Warszawski

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *

Font Resize
Contrast
X