Polski Zjazd Filozoficzny

wrzesień, 2019

2019pt13wrz12:1512:15Refleksja jako źródło kultury. Filozofia transcendentalna Hansa Wagneradr Alicja Pietras (Uniwersytet Śląski w Katowicach)12:15 - 12:15 C-304 (Collegium Jana Pawła II) organizator: Sekcja Historii Filozofii Nowożytnej i Współczesnej

abstrakt

Celem wystąpienia jest przedstawienie filozofii Hansa Wagnera (1917-2000), autora książek pt. “”Philosophie und Reflexion”” (1956) oraz “”Die Würde des Menschen”” (1992), jako należącej do ostatniej fazy rozwoju tradycji niemieckiej filozofii transcendentalnej. Jej linię rozwojową można przedstawić w następujący sposób: Kant – filozofia pokantowska (Reinhold, Maimon, Jacobi) – idealizm niemiecki (Fichte, Schelling, Hegel) – neokantyzm (neokantyzm badeński i marburski: H. Cohen, P. Natorp, W. Windelband, R. Rickert, E. Cassirer, E. Lask) / fenomenologia transcendentalna E. Husserla – postneokantyzm (N. Hartmann, M. Heidegger, R. Hönigswald) – neoneokantyzm (R. Zocher, W. Cramer, H. Wagner). Główną tezą referatu jest twierdzenie, że filozofię Hansa Wagnera można pojmować jak próbę syntezy wcześniejszych stanowisk rozwiniętych na gruncie tej tradycji, a mianowicie jako syntezę: (a) neokantyzmu z postneokantyzmem, (b) filozofii Kanta z filozofią Hegla, (c) transcendentalizmu neokantystów z transcendentalizmem Husserla, (d) filozofii podmiotu transcendentalnego (Kant, neokantyzm, fenomenologia) z filozofią podmiotu konkretnego (Hönigswald, Heidegger, Sartre). Zgodnie ze sposobem rozumienia historii filozofii rozwiniętym przez Wilhelma Windelbanda oraz Nicolaia Hartmanna, moje analizy historycznofilozoficzne mają charakter problemy, a głównym problemem, który postaram się przedstawić jest zagadnienie relacji pomiędzy przysługującą człowiekowi zdolnością do refleksji, a istotą tworzonej przez niego kultury (w najszerszym socjologicznym znaczeniu tego terminu). Historyczno-problemowa analiza filozofii Wagnera prowadzi bowiem do wniosku, że jednym z istotnych rezultatów rozwoju niemieckiej filozofii transcendentalnej było właśnie ujawnienie kulturotwórczej roli ludzkiej zdolności do refleksji.

dzień i godzina

(Piątek) 12:15 - 12:15

sala

C-304 (Collegium Jana Pawła II)

organizator

Sekcja Historii Filozofii Nowożytnej i WspółczesnejKierownik Sekcji: prof. dr hab. Adam Grzeliński (UMK)
Sekretarz Sekcji: dr Anna Markwart (UMK)

obradom przewodniczy

dr hab. Leszek Kopciuch, prof. UMCS

Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie

obrady sekcji w sesjach równoległych

sesja równoległa B

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *

Font Resize
Contrast
X