Polski Zjazd Filozoficzny

wrzesień, 2019

2019czw12wrz11:4512:15Refleksja filozoficzna nad eksperymentami psycholingwistycznymimgr Katarzyna Rychter (Uniwersytet Śląski)11:45 - 12:15 GG-208 (Gmach Główny KUL) organizator: Sekcja Filozofii Umysłu i Kognitywistyki

abstrakt

W ramach wystąpienia podejmuję refleksję filozoficzną (epistemologiczno – metodologiczną) nad wykorzystywanymi w językoznawstwie kognitywistycznym, eksperymentalnymi metodami badania języka, w tym głównie nad eksperymentami psycholingwistycznymi. Przedmiotem refleksji czynię konkretny materiał badawczy (eksperymentalny): eksperymenty psycholingwistyczne (w języku polskim) z pomiarem czasu reakcji, sprawdzające realność psychologiczną wybranych hipotez lingwistycznych (gramatyki dependencyjnej i gramatyki konstytuentnej). Analiza konkretnego materiału eksperymentalnego stanowi punkt wyjścia do znacznie szerszych analiz, to jest do analiz nad praktyką badawczą językoznawstwa kognitywistycznego. W ramach wystąpienia, koncentruję się na kilku kwestiach szczegółowych, w tym m.in. na:
1. kwestii relacji jakie zachodzą pomiędzy dyscyplinami składowymi językoznawstwa kognitywistycznego i filozofii, to jest głównie między językoznawstwem, psychologią i filozofią,
2. warunków przygotowania i przeprowadzenia (konkretnych) eksperymentów,
3. kwestii znaczenia i wartości jakie dla językoznawstwa (tradycyjnego) ma wykorzystanie metod psychologicznych,
4. znaczenia i wartości prowadzonych badań i uzyskanych wyników dla psychologii (teorii i praktyki), psycholingwistyki, neurolingwistyki i przede wszystkim dla filozofii.
Poruszane kwestie szczegółowe, stanowią także pretekst do zagadnięcia kilku bardziej ogólnych problemów, w tym:
1. problemu relacji filozofii i nauk szczegółowych
2. inter-(multi-, trans-)dyscyplinarności projektów w ramach kognitywistyki.

dzień i godzina

(Czwartek) 11:45 - 12:15

sala

GG-208 (Gmach Główny KUL)

organizator

Sekcja Filozofii Umysłu i KognitywistykiPrzewodnicząca Sekcji: prof. dr hab. Urszula Żegleń (UMK)
Sekretarz Sekcji: dr Daniel Żuromski (UMK)

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

Font Resize
Contrast
X