Polski Zjazd Filozoficzny

wrzesień, 2019

2019czw12wrz10:3011:00Publiczne aspiracje religii w polskiej filozofii społecznej proweniencji katolickiej okresu międzywojnia – wybrane problemydr hab. Jerzy Kojkoł, prof. AMW (Akademia Marynarki Wojennej)10:30 - 11:00 GG-246 (Gmach Główny KUL) organizator: Sekcja Etyki Ogólnej

abstrakt

W referacie zostaną zinterpretowane publiczne aspiracje religii prezentowane w polskiej myśli społeczno-filozoficznej okresu międzywojennego. Uznaje je za jeden z głównych – choć niedocenianych – problemów teoretycznych spuścizny międzywojnia. Stwierdzam, że w większości publikacji dotyczących myśli społeczno-filozoficznej tamtego okres wizje oddziaływania religii na państwo, jego ustrój społeczno-gospodarczy, wychowanie i edukację, które były wówczas związane z dominującą rolą katolicyzmu, odciskającego swe piętno na mentalności, kulturze i sposobie myślenia Polaków – uznawane były za przesiąknięte treściami ideologicznymi – stąd niedoceniane. W artykule formułuję hipotezę, że twierdzenia takie są uzasadnione w szczególności w odniesieniu do dyskusji nad koncepcją państwa katolickiego oraz stosunku Polaków do religii i Kościoła katolickiego lecz to nie zmienia faktu, że w analizowanym okresie, to jedne z najważniejszych zagadnień życia politycznego oraz myśli filozoficzno-społecznej.

dzień i godzina

(Czwartek) 10:30 - 11:00

sala

GG-246 (Gmach Główny KUL)

organizator

Sekcja Etyki OgólnejPrzewodnicząca Sekcji s. prof. Barbara Chyrowicz (KUL)
Sekretarz Sekcji dr Wojciech Lewandowski (KUL)

obradom przewodniczy

dr Wojciech Lewandowski

Katolicki Uniwersytet Lubelski II

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

X