Polski Zjazd Filozoficzny

wrzesień, 2019

2019pt13wrz12:1512:45Przyszłość antropologii fenomenologicznejdr hab. Piotr Duchliński, prof. AIK (Akademia Ignatianum w Krakowie)12:15 - 12:45 C-623 (Collegium Jana Pawła II) organizator: Sekcja Antropologii Filozoficznej

abstrakt

W referacie zostanie przedstawiona koncepcja antropologii fenomenologicznej w ujęciu niedawno zmarłego prof. A. Węgrzeckiego. Zostanie zwrócona uwaga na kwestie metateoretyczne dotyczące aplikacji metody fenomenologicznej do antropologii, następnie zostanie omówiona koncepcja przedmiotu antropologii oraz jej stosunek do szczegółowych nauk o człowieku. W referacie zostanie krytycznie podjęty problem aktualności koncepcji Węgrzeckiego w kontekście szybko rozwijającej się dziś antropologii bazującej na wynikach nauk kognitywnych. Będę próbował uzasadnić, że koncepcja Profesora Adama Węgrzeckiego daje wgląd w różne typy pierwszoosobowych doświadczeń, które nie mogą być badane przez neuronauki. Na tym też polega jej wartość heurystyczna. Zwrócę także uwagę na rolę współczesnych neuronauk w uprawianiu antropologii w ogóle, a nie tylko antropologii fenomenologicznej. Zaakcentuję konieczność poważnego dialogu i konfrontacji między fenomenologiczną antropologią a naukami kognitywnymi. Propozycja Profesora Węgrzeckiego jest dobrym punktem wyjścia do takiej krytycznej dyskusji.

dzień i godzina

(Piątek) 12:15 - 12:45

sala

C-623 (Collegium Jana Pawła II)

organizator

Sekcja Antropologii Filozoficznejprzewodniczący: ks. dr hab. Jarosław Jagiełło, prof. UPJPII (Uniwersytet Papieski Jana Pawła II w Krakowie)
sekretarz: ks dr Milosz Hołda (Uniwersytet Papieski Jana Pawła II w Krakowie)

obradom przewodniczy

dr hab. Daniel Sobota, prof. PAN

Polska Akademia Nauk

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

Font Resize
Contrast
X