Polski Zjazd Filozoficzny

wrzesień, 2019

2019wt10wrz10:3011:00Przedmiot filozofii przyrody w świetle fizyki współczesnejprof. dr hab. Anna Lemańska (Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie)10:30 - 11:00 C-324 (Collegium Jana Pawła II) organizator: Sekcja Filozofii Przyrody i Filozofii Przyrodoznawstwa

abstrakt

Nazwa ‘filozofia przyrody’ sugeruje, że filozofia przyrody jest dyscypliną filozoficzną, której przedmiotem jest przyroda. Ta sugestia jest jednak zawieszona w próżni, gdyż nie wiadomo, czym jest przyroda. Kłopoty z wyraźnym określeniem pojęcia ‘przyroda’ leżą u źródeł bardzo różnego rozumienia współcześnie tej dyscypliny filozoficznej. Obecnie na plan pierwszy wysuwają się dwa rozumienia przedmiotu filozofii przyrody:
1. tradycyjne, klasyczne: za przedmiot filozofii przyrody uważa się byt materialny,
2. sprowadza się przedmiot filozofii przyrody do przedmiotu fizyki bądź szerzej nauk przyrodniczych.
Oba te rozumienia stwarzają problemy, na które wskażę w referacie. Analiza tych problemów prowadzi zaś do wniosku, że konieczne staje się z jednej strony przedefiniowanie kategorii filozoficznych służących w filozofii nurtu klasycznego do wyjaśniania rzeczywistości, z drugiej – określenie granicy między naukami przyrodniczymi a filozofią przyrody.
Pojęcia substancji, bytu materialnego dobrze ujmujące świat ludzkiego zmysłowego, ale makroskopowego doświadczenia, nie nadają się do opisu ani mikroświata, ani wszechświata jako całości. Zarazem utożsamienie przedmiotu filozofii przyrody z przedmiotem fizyki prowadzi do tego, że filozofia przyrody jest zastępowana ontologią teorii fizyki i zamiast o przyrodzie mówi o konstruktach teoretycznych. Wydaje się, że wyjściem z tej sytuacji mogłoby być uwzględnienie w klasycznym rozumieniu bytu informacji, jako elementu w pewnym zakresie go konstytuującego.

dzień i godzina

(Wtorek) 10:30 - 11:00

sala

C-324 (Collegium Jana Pawła II)

organizator

Sekcja Filozofii Przyrody i Filozofii Przyrodoznawstwaprzewodniczący Sekcji ks. prof. Janusz Mączka (UPJPII)
sekretarz Sekcji o. dr Jacek Poznański SJ (AIK)

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

X