Polski Zjazd Filozoficzny

wrzesień, 2019

2019wt10wrz11:0011:30Program epistemologiczny Kartezjuszadr hab. Przemysław Gut, prof. KUL (Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II )11:00 - 11:30 CTW-204 (Centrum Transferu Wiedzy) organizator: Sekcja Historii Filozofii Nowożytnej i Współczesnej sympozjum lub panel:Znaczenie filozofii Kartezjusza

abstrakt

W literaturze filozoficznej przeważa pogląd, że Kartezjański program epistemologii, chociaż odegrał kluczową rolę w początkach rozwoju teorii poznania, jest obecnie z wielu względów nie do przyjęcia i powinien zostać wręcz wykluczony z możliwych do zaakceptowania stanowisk. Nie podzielam tej opinii. W ramach wykładu spróbuję pokazać, że nauka o poznaniu Kartezjusza, chociaż czasami zawiła i niepozbawiona trudności, opiera się na przesłankach i rozstrzygnięciach, które zdają się dość mocne, i co więcej, mogą być w dalszym ciągu z pożytkiem stosowane. Dlatego będę argumentował po pierwsze, że wiele z zarzutów wysuwanych wobec Kartezjusza jest wynikiem nazbyt jednostronnej interpretacji, a nie faktycznej słabości jego programu epistemologicznego (zob. Cottingham 2008, Sorell 2005, Regland 2016). Po drugie, nawiązując do opinii BonJoura będę starał się bronić poglądu, że zasady Kartezjańskiej epistemologii, o ile zostaną „właściwie uogólnione, uzupełnione i nieco poprawione” mogą stać się na powrót „podstawą satysfakcjonującego programu epistemologicznego” (L. BonJour, Epistemology, 2010, s. 22.) Szczegółowo omówię trzy sprawy. Pierwsza z nich dotyczy kontekstu problemowego, w jakim należy rozpatrywać program epistemologii Kartezjusza. Druga sposobu rozumienia przez Kartezjusza terminu „wiedza”. Trzecia z kolei związana jest z ustaleniem podstawowych etapów składających się na program epistemologii Kartezjusza.

dzień i godzina

(Wtorek) 11:00 - 11:30

sala

CTW-204 (Centrum Transferu Wiedzy)

organizator

Sekcja Historii Filozofii Nowożytnej i WspółczesnejKierownik Sekcji: prof. dr hab. Adam Grzeliński (UMK)
Sekretarz Sekcji: dr Anna Markwart (UMK)

obradom przewodniczy

prof. dr hab. Adam Grzeliński

Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

X