Polski Zjazd Filozoficzny

wrzesień, 2019

2019czw12wrz11:4512:15Problem podmiotowości w antropologii filozoficznej Andrzeja Falkiewiczamgr Iwo Greczko (Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu)11:45 - 12:15 C-623 (Collegium Jana Pawła II) organizator: Sekcja Antropologii Filozoficznej

abstrakt

Celem wystąpienia jest schematyczne zrekonstruowanie antropologii filozoficznej Andrzeja Falkiewicza na podstawie tezy, że kategoria podmiotowości jest dla jego filozofii kategorią centralną i konstytuującą kierunek filozoficznych poszukiwań. 

Środkiem do osiągnięcia tego celu jest podzielenie dorobku filozofa ewolucyjnie na trzy etapy: 1) uprawiania filozofii teatru i przedstawienia autorskiej koncepcji człowieka teatralnego, zarysu teorii ceremoniału oraz krytyki autentyczności, 2) zainteresowania filozofią społeczną, a w szczególności krytyką momentu duchowego w nie-Marksowskim materializmie historycznym Leszka Nowaka oraz zaprezentowania konkurencyjnej koncepcji kultury jako układu homeostatyczno-azymutującego i wreszcie 3) stworzenia własnej koncepcji metafizycznej istnienia-jako-metafora na podstawie eseju o indywidualnym horyzoncie i wartościowaniu i podjęcia problemu metaforyczności istnienia, sprawczości człowieka i przede wszystkim ostatecznego sprecyzowania teorii, która jest przeze mnie definiowana przez takie kategorie jak: holizm epistemologiczny, indywidualizm ontologiczny i redukcjonizm kulturowy, posiadająca fundamentalną rolę produkcji duchowej, która ma charakter solidarystyczny, a nie antagonistyczny. 

W podsumowaniu przedstawiam znaczeniowy status kategorii podmiotowości w filozofii Falkiewicza oraz możliwość osadzenia jego koncepcji w szerszym kontekście współczesnej refleksji nad człowiekiem.

dzień i godzina

(Czwartek) 11:45 - 12:15

sala

C-623 (Collegium Jana Pawła II)

organizator

Sekcja Antropologii Filozoficznejprzewodniczący: ks. dr hab. Jarosław Jagiełło, prof. UPJPII (Uniwersytet Papieski Jana Pawła II w Krakowie)
sekretarz: ks dr Milosz Hołda (Uniwersytet Papieski Jana Pawła II w Krakowie)

obradom przewodniczy

dr hab. Piotr Stanisław Mazur, prof. AIK

Akademia Ignatianum w Krakowie

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

Font Resize
Contrast
X