Polski Zjazd Filozoficzny

wrzesień, 2019

2019czw12wrz11:4512:15Problem piętrowości w refleksji (meta)filozoficznej. Filozofowanie którego rzędu ma jeszcze sens?dr hab. Maciej Woźniczka, prof. UJD (Uniwersytet Humanistyczno-Przyrodniczy im. J. Długosza w Częstochowie)11:45 - 12:15 CTW-302 (Centrum Transferu Wiedzy) organizator: Sekcja Epistemologii i Metafilozofii

abstrakt

Problem piętrowości w refleksji (meta)filozoficznej budzi wątpliwości. Z jednej strony filozofia jest namysłem ostatecznym i jako taka wyklucza możliwość jeszcze bardziej ogólnego oglądu rzeczywistości. Autotematyczna, tożsamościowa refleksja o filozofii z natury rzeczy wchodzi w skład każdej filozofii (porządny filozof winien być świadom tego, co czyni i w jakim miejscu „mapy filozoficznej” się znajduje). W różnych argumentacjach podzielali ten pogląd: Morris Lazerowitz, Karl Popper czy Hilary Putnam. Również w polskich interpretacjach (Janusz Jusiak) twierdzi się, iż „metafilozofia jest koniecznym składnikiem uprawiania filozofii”. Z drugiej strony tezom inkluzywistów przeciwstawia się tezy ekskluzywistów. Zgodnie z racjami tych drugich można przyjąć taką interpretację (włączającą wartościowanie obszaru refleksji, np. zakładające, iż metaetyka nie wchodzi w skład etyki), dla której właściwe jest wyłączenie metafilozofii z filozofii (zgodnie z logiką: „meta” nie może oznaczać „bycia w)”. Już Henryk Struve stwierdzał, iż „zasadnicze pojęcia o filozofii nie są jeszcze zasadniczymi pojęciami filozofii”. Silna ekskluzja ma jednak konsekwencje. Wydzielenie odrębnego stopnia filozofowania (na pierwszy jeszcze niektórzy u inkluzywistów „ewentualnie” mogliby się zgodzić) prowadzi do pytania, czy ta i ewentualnie dalsza stopniowalność (piętrowość) refleksji filozoficznej jest uprawomocniona. Jeśli filozofia ma swoją filozofię, to dlaczego metafilozofia miałaby jej już nie mieć? Dla przykładu: refleksja nad koncepcjami metafizyki prowadzi do meta-metafizyki (metafizyki drugiego stopnia: Mieczysław Krąpiec, Jerzy Kalinowski). Czy ona też może podlegać procedurze uogólnienia i zdystansowanego oglądu (analiza stosowanych pojęć, opis procedur argumentacyjnych itd.)? Czy jest to w ogóle do pomyślenia? Dlaczego pytanie o stopnie refleksji filozoficznej wywołuje konsternację? Czy istotą filozofowania jest metafilozofia?

dzień i godzina

(Czwartek) 11:45 - 12:15

sala

CTW-302 (Centrum Transferu Wiedzy)

organizator

Sekcja Epistemologii i MetafilozofiiPrzewodniczący Sekcji: prof. dr hab. Marek Hetmański (UMCS)
Sekretarz Sekcji: dr Marcin Trybulec (UMCS)

obradom przewodniczy

dr hab. Sebastian Kołodziejczyk

Uniwersytet Jagielloński

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

Font Resize
Contrast
X