Polski Zjazd Filozoficzny

wrzesień, 2019

2019wt10wrz17:3018:00Problem autonomiczności realistycznej filozofii kulturydr Wojciech Daszkiewicz (Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II )17:30 - 18:00 GG-247 (Gmach Główny KUL) organizator: Sekcja Filozofii Kultury

abstrakt

W referacie zwraca się uwagę na nieautonomiczność realistycznej filozofii kultury wobec metafizyki ogólnej oraz antropologii filozoficznej (w tym kontekście filozofia kultury nie jest filozofią pierwszą). Odnośnie do przedmiotu formalnego (aspekt ogólno-egzystencjalny) oraz metody wyjaśniania (uniesprzecznianie) filozofia kultury jest typem metafizycznego wyjaśniania faktu kultury, zmierzającym do wskazania ostatecznych w porządku ontycznym racji jej istnienia, w związku z tym można ją określać nazwą „metafizyka kultury”. Metafizyka kultury wykazuje autonomiczność wobec nauk szczegółowych o kulturze, co wyraża się w odmiennym przedmiocie formalnym oraz metodzie badania faktu kultury. Nie zajmuje się analizą kultury od strony jej zewnętrznych przejawów, celem wyjaśniania filozoficznego nie jest także wskazywanie przyczyn bliższych kultury, nie ma także konieczności analizowania różnych teorii kultury (chociaż dobrze, aby filozof kultury je znał), ujmujących zwykle aspektywnie bogatą rzeczywistość kulturową (jako system komunikacyjny, symboliczny itd.). Biorąc pod uwagę metodę wyjaśniania oraz przedmiot formalny, nie można mówić o zależności realistycznej metafizyki kultury od antropologii kulturowej, socjologii kultury, czy kulturoznawstwa. Filozofia (metafizyka) kultury wyjaśnia fenomen kultury fundamentalnie, bo w aspekcie ogólno-egzystencjalnym, na kanwie rozumienia rzeczywistości oraz bytu ludzkiego. W związku z tym wyjaśnienie faktu kultury wiąże się z kontekstem pojmowania bytu i natury, podmiotu i osoby, wiąże się także z odniesieniem do kluczowych kategorii metafizycznych, stanowi niejako ubogacenie nowymi treściami (zakresami) problematyki obecnej na gruncie metafizyki ogólnej oraz antropologii filozoficznej.

dzień i godzina

(Wtorek) 17:30 - 18:00

sala

GG-247 (Gmach Główny KUL)

organizator

Sekcja Filozofii KulturyPrzewodniczący Sekcji: prof. dr hab. Roman Kubicki (UAM)
Sekretarz Sekcji: dr Andrzej Marzec (UAM)

obradom przewodniczy

dr Andrzej Marzec

Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *

Font Resize
Contrast
X