Polski Zjazd Filozoficzny

wrzesień, 2019

2019czw12wrz11:0011:30Problem autonomiczności artefaktow technicznychdr Mariusz Szynkiewicz (Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu)11:00 - 11:30 GG-248 (Gmach Główny KUL) organizator: Sekcja Filozofii Techniki

abstrakt

Rozważania dotyczące pojęcia autonomii, w różnych jego znaczeniach, perspektywach i odniesieniach przedmiotowych mają w filozofii wielowiekową i ugruntowaną tradycję. W dotychczasowej refleksji filozoficznej, autonomia rozpatrywana była jednak przede wszystkim na gruncie etyki oraz filozofii społeczno-politycznej. Centralnym podmiotem analiz dotyczących kategorii autonomii był natomiast człowiek. Rozwój współczesnej techniki otwiera jednak przed refleksją humanistyczną nowe, nieistniejące dotąd – lub istniejące w ograniczonym zakresie – pola problemowe. Technika, zwłaszcza ta, w której wykorzystywane są szeroko rozumiane narzędzia komputerowe, pozwala na konstruowanie artefaktów, których wspólnym wyróżnikiem jest zdolność do autonomicznego działania. Tym samym kategoria pojęciowa, zarezerwowana dotąd dla działań ludzkich, może być rozpatrywana w odniesieniu do innej kategorii bytów. Problemy generowane przez nowe klasy maszyn dostrzegane są od niedawna przez filozofów i prawników, stając się katalizatorem ważnej społecznie debaty nad konsekwencjami rozwoju współczesnej techniki.

W swoim wystąpieniu analizować będę zasadnicze kwestie filozoficzne związane z procesem autonomizacji artefaktów technicznych – ze szczególnym uwzględnieniem maszyn wykorzystywanych do celów militarnych. Na wstępie zdefiniuję zasadnicze zakresy (poziomy) autonomii wytworów techniki. Następnie postaram się scharakteryzować główne dylematy moralne, związane z tworzeniem i funkcjonowaniem tej klasy maszyn oraz szeroko pojmowanym zjawiskiem automatyzacji wojny. W swoich rozważaniach odnosić się będę przed wszystkim do aktualnego stanu rozwoju techniki wojskowej i tych zagadnień etycznych, które już dziś pojawiają się w kontekście użycia w warunkach bojowych maszyn posiadających zdolność do autonomicznego – w na jednym z trzech uprzednio zdefiniowanych zakresów – działania. Moim główny celem będzie więc ukazanie wątków filozoficznych i etycznych wynikających z tendencji do autonomizacji artefaktów techniki wojskowej oraz określenie słabych i mocnych stron poglądów głoszonych przez zwolenników i przeciwników tego kierunku rozwoju współczesnej techniki militarnej. Postaram się również pokazać na ile dotychczasowe rozumienie pojęcia autonomii, charakterystyczne np. dla myśli kantowskiej czy millowskiej, może być adekwatne do opisu zjawisk odnoszących się do nowej kategorii bytów ontologicznych, jakimi są maszyny autonomiczne.

dzień i godzina

(Czwartek) 11:00 - 11:30

sala

GG-248 (Gmach Główny KUL)

organizator

Sekcja Filozofii TechnikiPrzewodniczący Sekcji: prof. dr hab. Lech W. Zacher (em.)
dr Bartłomiej Knosala (Politechnika Śląska)

obradom przewodniczy

dr hab. Agnieszka Lekka-Kowalik, prof. KUL

Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

Font Resize
Contrast
X