Polski Zjazd Filozoficzny

wrzesień, 2019

2019czw12wrz18:1518:45Poznanie nie znosi próżni. Tradycja ekologii poznawczej w kognitywistycemgr Witold Wachowski (Polska Akademia Nauk)18:15 - 18:45 GG-208 (Gmach Główny KUL) organizator: Sekcja Filozofii Umysłu i Kognitywistyki

abstrakt

“W interdyscyplinarnych badaniach nad poznaniem funkcjonują nurty badań nad tak zwanym poznaniem szerokim (wliczając tu poznanie ucieleśnione, rozszerzone, usytuowane itd.). Hipotezy wysuwane przez ich przedstawicieli doczekały się krytyki filozoficznej (np. Adams i Aizawa, 2008; Rupert, 2010). W swoim wystąpieniu odniosę te hipotezy do tradycji ekologii poznawczej, wstępnie opracowanej przez Edwina Hutchinsa (2010; 2014) i dopracowywanej przeze mnie (np. Wachowski, 2017). Jej celem jest badanie zjawisk poznawczych we współkonstytuującym je kontekście kulturowym. Koncentruje się ona na systemie zależności między procesami poznawczymi a strukturami wspólnot. W tym świetle staram się pokazać, na ile chybiona jest wspomniana krytyka. Ekologicznie ujęta problematyka poznawcza przestaje być domeną filozofii umysłu i kognitywistyki, wymaga bowiem znacznego uwzględnienia perspektywy badań społecznych i kulturowych. Mając to na względzie, poddaję analizie charakterystyczną dla tradycji ekologicznej koncepcję poznania rozproszonego. Zgodnie z nią aktywność poznawcza rozumiana jest jako normatywne praktyki kulturowe. Takie rozumienie poznania odnoszę do dyskusji o granicach poznania, reprezentacjach poznawczych i obliczeniowym charakterze procesów poznawczych, jak również do dominującego w kognitywistyce mechanicystycznego modelu wyjaśniania, w tym do kryterium wzajemnej manipulowalności (Kaplan, 2012).
Literatura: (1) Adams, F., Aizawa, K. 2008. The Bounds of Cognition. Wiley. (2) Hutchins, E. 2010. Cognitive Ecology. Topics in Cognitive Science 2/4. (3) Hutchins, E. 2014. The cultural ecosystem of human cognition. Philosophical Psychology 27/1. (4) Kaplan, D. 2012. How to demarcate the boundaries of cognition. Biology and Philosophy 27/4. (5) Rupert, R. 2010. Cognitive Systems and the Extended Mind. OUP. (6) Wachowski, W. 2017. Jak działają rzeczy społeczne. Avant 8/3.

dzień i godzina

(Czwartek) 18:15 - 18:45

sala

GG-208 (Gmach Główny KUL)

organizator

Sekcja Filozofii Umysłu i KognitywistykiPrzewodnicząca Sekcji: prof. dr hab. Urszula Żegleń (UMK)
Sekretarz Sekcji: dr Daniel Żuromski (UMK)

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

Font Resize
Contrast
X