Polski Zjazd Filozoficzny

wrzesień, 2019

2019czw12wrz18:1518:45Postawy moralne a tożsamość płciowa – rozważania interdyscyplinarne w kontekście Holokaustumgr Aleksandra Bak-Zawalski (Justus-Liebig-Universität Gießen)18:15 - 18:45 GG-246 (Gmach Główny KUL) organizator: Sekcja Etyki Ogólnej

abstrakt

Urodzona w 1931 r. w Austrii pisarka żydowskiego pochodzenia, Ruth Klüger, sugerując wobec dramatu Shoah wyższą molarność kobiet, otwiera dyskurs dotyczący zagadnień etycznych we współczesnej humanistyce. Domaga się on uwypuklenia, ale także prób krytycznej analizy. 

Kobieca moralność, siostrzeństwo, solidarność, wzajemna pomoc i przyjaźń to czynniki słabo jeszcze rozpoznane, szczególnie w sytuacjach drastycznie trudnych, jakim były wydarzenia holokaustowe. Stwierdzenie Klüger, że płeć w jakiś sposób warunkuje procesy poznawcze i postawy moralne, wydaje się dziś oczywiste. Podjęte przeze mnie badania przyczyniają się do opisania sposobu i zakresu tego warunkowania. 

Ruth Klüger, szkicując postaci kobiece, nieustannie kreuje obraz kobiety jako ideału w sensie moralnym. Klüger właśnie kobiety postrzega jako istoty, które rzadziej cechuje agresja, brutalność wobec bliźniego, a które częściej niż mężczyźni zdolne są do poświęceń dla drugiego człowieka, zaś kobieca przyjaźń jest jednym z ich najistotniejszych życiowych priorytetów. 

Odwołując się do kontekstu filozoficzno-psychologicznego, jak i historycznego, tj. konkretnie do wydarzeń II wojny światowej, spróbuję dokonać refleksji nad kobiecą etyką troski oraz odpowiedzieć na pytanie, czy wskazywane różnice podważają istnienie wspólnej obu płciom moralności ludzkiej, a więc czy moralność zależy od płci? Analizując kobiecą literaturę wspomnieniową, zastanowię się ponadto czy jedynie przynależność do płci żeńskiej determinuje sposób kreowania postaw moralnych.

Krytyczna analiza postulowanej przez Klüger wyższej moralności u kobiet w kontekście Holocaustu pokazuje, że generalne rozstrzygnięcia w tej kwestii są trudne, jednakże samo zasygnalizowanie powyżej problematyki, dotyczącej zróżnicowania norm moralnych, inspiruje do uruchomienia w obrębie humanistyki rozważań dotyczących ludzkiej kondycji godnościowej.

Zadaniem interdyscyplinarnych prób interpretacyjnych w niniejszej analizie jest rozpoznanie wyzwań i problemów, jakie swoim wywodem postawiła Klüger refleksji humanistycznej.

dzień i godzina

(Czwartek) 18:15 - 18:45

sala

GG-246 (Gmach Główny KUL)

organizator

Sekcja Etyki OgólnejPrzewodnicząca Sekcji s. prof. Barbara Chyrowicz (KUL)
Sekretarz Sekcji dr Wojciech Lewandowski (KUL)

obradom przewodniczy

dr Zbigniew Zalewski

Uniwersytet Jagielloński Collegium Medicum

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

X