Polski Zjazd Filozoficzny

wrzesień, 2019

2019śr11wrz12:1512:45Pojęcie życia w filozofii Lwa Szestowamgr Jan Filcek (Uniwersytet Warszawski)12:15 - 12:45 CTW-104 (Centrum Transferu Wiedzy) organizator: Sekcja Filozofii Religii

abstrakt

Kategoria życia nie doczekała się obszerniejszych opracowań w recepcji twórczości Lwa Szestowa. Fakt ten może napawać zdziwieniem, gdyż stanowi ona jedno z głównych zagadnień podejmowanych we wczesnych pracach Rosjanina. W dziełach „Dobro w nauczaniu hr. Tołstoja i F. Nietzschego”, „Dostojewski i Nietzsche. Filozofia tragedii”, „Apoteozie niezakorzenienia” oraz zbiorze artykułów „Początki i końce” życie wysuwa się na pierwszy plan, stanowiąc obszar intensywnie przeciwstawiający się głównemu wrogowi Szestowa – rozumowi. Szestow słynie z pełnienia funkcji adherenta Jerozolimy i adwersarza Aten, jednakże taką postawę przyjął dopiero w późnej twórczości. We wczesnej myśli Rosjanina rolę naczelnej antynomii sprawuje konflikt rozumu i życia. Rozum skłaniający człowieka do postrzegania tego, co jasne, wyraźne, ogólne, uniwersalne i przewidywalne nie jest w stanie okiełznać życia w jego różnorodności, kapryśności, zmienności i tragiczności. W związku z tym mistyfikuje je, sprawiając, że człowiek nie obcuje z rzeczywistością, ale jedynie z fenomenami rozumu. Oderwanie się od rozumowej optyki i zanurzenie w życiu możliwe jest poprzez doświadczenie niezakorzenienia, które Szestow eksponuje na przykładach wielkich pisarzy i filozofów. Nagłe, gwałtowne wydarzenia, spotykające jednostkę w życiu, są w stanie wytrącić ją z utartych ścieżek rozumu i otworzyć na autentyczność ludzkiej egzystencji. Dopiero przeszedłszy taką, niezwykle trudną drogę, człowiek gotowy jest na wiarę. W referacie skupię się na charakterystyce życia, nie tylko w odniesieniu do Szestowowskiego ujęcia rozumu oraz wiary, ale także postaram się ukazać pewne elementy koncepcji życia, obecne w tzw. Philosophie des Lebens oraz filozofii egzystencjalnej, zbieżne z rozpoznaniami Szestowa.

dzień i godzina

(środa) 12:15 - 12:45

sala

CTW-104 (Centrum Transferu Wiedzy)

organizator

Sekcja Filozofii ReligiiPrzewodniczący Sekcji: prof. dr hab. Dariusz Łukasiewicz (UKW)
Sekretarz Sekcji: dr hab. Ryszard Mordarski, prof. UKW

obradom przewodniczy

dr Marek Pepliński

Uniwersytet Gdański

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

Font Resize
Contrast
X