Polski Zjazd Filozoficzny

wrzesień, 2019

2019wt10wrz12:4513:15zmiana terminuPodzielony umysł: ontologia ludzkiej duszy w świetle fenomenów psychicznychdr hab. Piotr Pasterczyk (Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II)12:45 - 13:15 C-623 (Collegium Jana Pawła II) organizator: Sekcja Antropologii Filozoficznej

abstrakt

Referat dyskutuje pytanie o filozoficzną i psychologiczną zasadność teorii duszy wieloczęściowej w myśli Platona i Arystotelesa. Zarówno w platońskiej „Politei”, jak i w dziełach Arystotelesa takich jak „Etyka Nikomachejska” i „De Anima” podział duszy odnoszony jest do ontologicznych pytań o stosunek między jednością i wielością oraz o źródło życia, ale wydaje się, że jego głównym motywem jest motyw psychologiczny. Obserwacja fenomenów związanych z ludzkim życiem prowadzi Platona a później także Arystotelesa do sformułowania ontologicznej tezy o istnieniu w duszy wielu elementów odpowiedzialnych za sprzeczne motywacje ludzkiego działania lub fenomeny takie jak słabość woli (akrasia). Starożytnym źródłom filozoficznej teorii ludzkiej duszy odpowiada dzisiejsza analiza psychologiczna, która w swoich klasycznych i najnowszych próbach sięga do tego samego motywu, do którego sięgnął Platon w „Politei”. Czy wieloczęściowa dusza jest jedynie trafną metaforą opisującą człowieka, czy też ludzki umysł jest rzeczywiście podzielony?

dzień i godzina

(Wtorek) 12:45 - 13:15

sala

C-623 (Collegium Jana Pawła II)

organizator

Sekcja Antropologii Filozoficznejprzewodniczący: ks. dr hab. Jarosław Jagiełło, prof. UPJPII (Uniwersytet Papieski Jana Pawła II w Krakowie)
sekretarz: ks dr Milosz Hołda (Uniwersytet Papieski Jana Pawła II w Krakowie)

obradom przewodniczy

dr hab. Daniel Sobota, prof. PAN

Polska Akademia Nauk

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

Font Resize
Contrast
X