Polski Zjazd Filozoficzny

wrzesień, 2019

2019czw12wrz17:0017:30Podmiotowość sztucznych systemów poznawczychdr Barbara Trybulec (Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej)17:00 - 17:30 GG-208 (Gmach Główny KUL) organizator: Sekcja Filozofii Umysłu i Kognitywistyki

abstrakt

Filozoficzne pojęcie podmiotu jest określone, między innymi, poprzez takie cechy jak świadomość, intencjonalność, wolność wyboru i odpowiedzialność. Z tego powodu, podmiotowość jest standardowo przypisywana wyłącznie ludziom. Technologiczny rozwój artefaktów stanowiących sztuczne wzmocnienia oraz autonomiczne systemy poznawcze, który dokonał się w przeciągu ostatnich kilkudziesięciu lat, skłania jednak do refleksji, czy takie ujęcie podmiotu nie jest zbyt antropocentryczne. Na wątpliwość tę wskazują przede wszystkim zwolennicy ucieleśnionego i rozszerzonego rozumienia procesów poznawczych. W prezentacji wskażę na próby rozszerzania podmiotu poznającego, w ten sposób, aby obejmował on nie tylko indywidualnego człowieka, lecz również stosowane przez niego wzmocnienie poznawcze. Zwrócę również uwagę na ujęcia przypisujące podmiotowość systemom pozaludzkim, takim jak programy komputerowe. Rozważę przy tym, na ile standardowe, filozoficzne pojęcie podmiotu poznania zmienia się przy zastosowaniu go do takich rozszerzonych i sztucznych systemów i czy, w związku z tymi zmianami, wciąż możemy mówić o tym samym pojęciu. Odpowiadając na te pytania skupię się na argumentach na rzecz pozaludzkiej podmiotowości prezentowanych, między innymi, przez L. Malafourisa (At the Potter’s Wheel: An Argument for Material Agency, 2008), L. Floridi i J. W. Sandersa (On the morality of artificial agents, 2004), oraz S. Choppa i L. F. White’a (A Legal Theory for Autonomous Artificial Agents, 2011). Autorów, do których odwołam się w moim wystąpieniu łączy przekonanie, że świadoma intencja (wola) działania i poczucie sprawstwa nie są wewnętrznymi cechami człowieka decydującymi o jego podmiotowości. Status podmiotu może zyskać również sztuczny system, który nie posiada tych cech. Z drugiej strony, badacze ci przekonują, że podmiotowość „ludzkich” systemów jest konstytuowana przez ścisłe sprzężenie człowieka, artefaktu i kontekstu kulturowego, w którym dane działanie jest zakorzenione. Z tego powodu, przypisywanie jej tylko jednemu elementowi całego szerokiego systemu poznawczego jest arbitralne i nieuzasadnione.

dzień i godzina

(Czwartek) 17:00 - 17:30

sala

GG-208 (Gmach Główny KUL)

organizator

Sekcja Filozofii Umysłu i KognitywistykiPrzewodnicząca Sekcji: prof. dr hab. Urszula Żegleń (UMK)
Sekretarz Sekcji: dr Daniel Żuromski (UMK)

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

Font Resize
Contrast
X