Polski Zjazd Filozoficzny

wrzesień, 2019

2019pt13wrz10:3011:00Pierwszeństwo inferencji względem referencji. Eksplikacja idei inferencjalizmu Roberta B. Brandomadr hab. Tomasz Zarębski (Dolnośląska Szkoła Wyższa)10:30 - 11:00 CTW-204 (Centrum Transferu Wiedzy) organizator: Sekcja Historii Filozofii Nowożytnej i Współczesnej

abstrakt

Referat jest próbą eksplikacji i obrony przewodniej idei leżącej u podstaw inferencjalizmu – koncepcji plasującej się w obrębie współczesnej filozofii języka, zainicjowanej i rozwijanej przez Roberta B. Brandoma, której najpełniejszą ekspozycją jest praca pt. „Making It Explicit” (1994).

Jedno z głównych założeń tej koncepcji głosi, że znaczenie konstytuuje się nie tyle dzięki referencji rozumianej jako odniesienie przedmiotowe (poprzez reprezentację), ile dzięki inferencjom: wnioskowaniom przeprowadzanym w dyskursywnej i normatywnej praktyce wymiany racji („grze podawania i poszukiwania racji”). Akceptując taką perspektywę, Brandom otwarcie głosi pierwszeństwo inferencji względem referencji. Idea ta, jeżeli przytaczana jest w oderwaniu od szerszego kontekstu koncepcji Brandoma, może rodzić wątpliwości i sugerować stanowisko głoszące idealizm i koherentyzm, gdzie odniesienie do świata zewnętrznego nie ma istotnego wpływu na treść językowych wyrażeń.

W referacie chciałbym przeciwstawić się takiej interpretacji, pokazując, że kontakt języka i świata jest w tej koncepcji zapewniony. Objaśniając dokładniej sens idei Brandoma odniosę się kolejno do trzech sposobów rozumienia referencji:

1) jako relacji język-świat (relacji semantycznej); (2) jako relacji język-język (referencji anaforycznej); oraz (3) jako słownika charakterystycznego dla inferencyjnego metajęzyka, w którym reprezentacyjny wymiar dyskursu wyłania się dzięki askrypcjom propozycjonalnych postaw. We wszystkich tych aspektach, w ujęciu Brandoma, język nabiera znaczenia w kontakcie ze światem, choć odniesienie do niego nie wystarcza do tego, by powstało znaczenia. Referencja jawi się więc jako fenomen wtórny względem referencji.

dzień i godzina

(Piątek) 10:30 - 11:00

sala

CTW-204 (Centrum Transferu Wiedzy)

organizator

Sekcja Historii Filozofii Nowożytnej i WspółczesnejKierownik Sekcji: prof. dr hab. Adam Grzeliński (UMK)
Sekretarz Sekcji: dr Anna Markwart (UMK)

obradom przewodniczy

prof. dr hab. Marek Maciejczak

Politechnika Warszawska

obrady sekcji w sesjach równoległych

sesja równoległa A

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

Font Resize
Contrast
X