Polski Zjazd Filozoficzny

wrzesień, 2019

2019czw12wrz18:1518:45"Pielęgniarstwo" dynamika znaczeń.mgr Danuta Matejczuk (Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II)18:15 - 18:45 CTW-304 (Centrum Transferu Wiedzy) organizator: Sekcja Metodologii i Filozofii Nauki

abstrakt

Filozofia pielęgniarstwa jest dyscypliną bujnie się rozwijającą na Zachodzie, z dużą literaturą. Tymczasem termin „pielęgniarstwo” okazuje się terminem wieloznacznym w sensie Stanisława Kamińskiego. Rozstrzygnięcia filozoficzne rozmaitych problemów zależą wobec tego, o czym się mówi, a tymczasem brakuje rozważań nad pojęciem i desygnatami tego terminu.

Termin „pielęgniarstwo” w języku polskim funkcjonuje od około stu lat. Analiza tekstów z początku XX wieku pokazuje, że wyrażenia bliskoznaczne dla tego terminu należą do dwóch grup znaczeniowych: 1) „lecznictwo”, „terapia”; 2) „piecza nad chorym”, „opieka nad chorym”. Obie te grupy posiadają też ten sam bliskoznacznik „pielęgnowanie chorych”. Na początku lat 20. XX wieku termin „pielęgniarstwo” pojawia się w aktach prawnych i podręczniku do nauki zawodu. W pierwszym przypadku Ustawodawca „pielęgniarstwem” nazywa dziedzinę, w której działanie w zakresie pomocy leczniczej wymaga formalnej zgody państwa. W drugim przypadku pielęgniarstwem nazywany jest zawód z czynnościami niewymagającymi zgody państwa. Zmiana pojawia się w połowie lat 30. XX wieku przez formalizację tegoż zawodu, która przenosi praktykę pielęgniarską do praktyki lekarskiej. Współczesne definicje w encyklopediach specjalistycznych z zakresu pielęgniarstwa dodają dwa desygnaty – przedmiot nauczania i młoda dyscyplina naukowa. By pokazać tę dynamikę znaczeń, przeanalizuję ustawy definiujące „pielęgniarstwo” albo „pielęgniarkę” oraz wybrane hasła encyklopedyczne i podręczniki do nauki zawodu oraz publicystykę medyczną.

dzień i godzina

(Czwartek) 18:15 - 18:45

sala

CTW-304 (Centrum Transferu Wiedzy)

organizator

Sekcja Metodologii i Filozofii NaukiPrzewodniczący Sekcji: prof. dr hab. Ryszard Kleszcz (UŁ)
Sekretarz Sekcji: dr Marcin Będkowski (UW)

obradom przewodniczy

Michał Będkowski

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

Font Resize
Contrast
X