Polski Zjazd Filozoficzny

wrzesień, 2019

2019pt13wrz17:0017:30Philipa S. Kitchera koncepcja nauki dobrze urządzonej a teza o antropogenicznych przyczynach zmian klimatu.dr Anna Starościc (Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II)17:00 - 17:30 CTW-304 (Centrum Transferu Wiedzy) organizator: Sekcja Metodologii i Filozofii Nauki

abstrakt

Koncepcja nauki Philipa Stuarta Kitchera – w duchu żywych obecnie wpływów pragmatyzmu – eksponuje jej społeczny wymiar. Zarówno wybór problemów, jak i aplikację ich rozwiązań podporządkowuje społecznemu kierownictwu, wiążąc cele nauki z ogólnoludzkimi potrzebami. Według Kitchera przedsięwzięcie naukowe nie może się kierować względami abstrakcyjnej racjonalności, ale racjonalności ugruntowanej na społecznym dyskursie, a wysiłek poznawczy powinien być ukierunkowany na powszechnie akceptowany cel w formie doniosłych prawd. Nauka winna być coraz doskonalsza pod względem poznawczym i moralnym. Stąd formułuje on ideał nauki dobrze urządzonej (well-ordered science), opartej na idealnej naradzie, mający zarówno umożliwiać rozwój wiedzy, jak i podkreślić znaczenie poznania naukowego jako podstawy urzeczywistniania dążenia do zmiany jakości życia. Jednocześnie, w duchu Johna Deweya, jest zwolennikiem rekonstrukcji filozofii twierdząc, że filozofia nie może być jedynie kaprysem czy „rozrywką uprawianą przez niewielu wybranych, tworzących konstrukcje symboliczne, werbalne czy emocjonalne albo głoszących sztywne dogmaty”. Celem filozofii nie jest budowanie systemu, ale twórcze ubogacanie ludzkiej codzienności. Stąd jej rolą jest także stawianie czoła m.in. etycznym, społecznym i politycznym wyzwaniom współczesności. Do tych ostatnich Kitcher zalicza dotykające świat katastrofy ekologiczne. Zdaniem Kitchera, problem zmiany klimatycznej domaga się podjęcia powszechnego dialogu, rozumianego jako oparta na wiedzy i ze wszech miar demokratyczna dyskusja, z którym łączy nadzieje na uzyskanie konsensusu i podjęcie właściwych działań.

dzień i godzina

(Piątek) 17:00 - 17:30

sala

CTW-304 (Centrum Transferu Wiedzy)

organizator

Sekcja Metodologii i Filozofii NaukiPrzewodniczący Sekcji: prof. dr hab. Ryszard Kleszcz (UŁ)
Sekretarz Sekcji: dr Marcin Będkowski (UW)

obradom przewodniczy

Michał Będkowski

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

Font Resize
Contrast
X