Polski Zjazd Filozoficzny

wrzesień, 2019

2019śr11wrz10:3011:00Perspektywa teodycei egzystencjalnej na podstawie pism religijnych Sørena Kierkegaardadr Andrzej Słowikowski (Instytut Filozofii i Socjologi PAN)10:30 - 11:00 CTW-104 (Centrum Transferu Wiedzy) organizator: Sekcja Filozofii Religii

abstrakt

Wykorzystując rozważania Kierkegaarda z jego pism religijnych, można próbować przedstawić oryginalną wizję teodycei. Jej oryginalność polega na tym, że nie opiera się ona na analizie pojęciowej, ale podstawowe miejsce zajmuje w niej egzystencjalne doświadczenie podmiotu zaangażowanego w prawdę chrześcijaństwa. 

Taki obraz teodycei zasadniczo przeciwstawia się jej klasycznym ujęciom, ponieważ nie jest próbą usprawiedliwienia istnienia jakkolwiek rozumianego zła i cierpienia w świecie, ale określa warunki, jakie musi spełnić jednostka, aby zło i cierpienie nie miało negatywnego wpływu na jej egzystencję. Nie chodzi tu o umiejętność zaakceptowania zła i cierpienia, ale o duchową zdolność przezwyciężania ich dzięki zaangażowaniu się w prawdę chrześcijańską. 

Punktem wyjścia do takiego ujęcia teodycei jest duchowe rozumienie dobra i zła jako kategorii transcendentnych, odnoszących się do samej podstawy bytu człowieka. Dobro i zło nie są w tym układzie czymś, co określa stosunek człowieka do świata w sensie immanentnym, ale są określeniem jego relacji do własnej istoty w egzystencji. Transcendentne rozumienie dobra i zła konstytuuje tu immanentne ustosunkowanie się człowieka do świata i decyduje o jego sposobie rozpoznawania tego, co uznaje on za dobre i złe w nim.

 

dzień i godzina

(środa) 10:30 - 11:00

sala

CTW-104 (Centrum Transferu Wiedzy)

organizator

Sekcja Filozofii ReligiiPrzewodniczący Sekcji: prof. dr hab. Dariusz Łukasiewicz (UKW)
Sekretarz Sekcji: dr hab. Ryszard Mordarski, prof. UKW

obradom przewodniczy

dr Marek Pepliński

Uniwersytet Gdański

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

X