Polski Zjazd Filozoficzny

wrzesień, 2019

2019czw12wrz18:4519:15Performatywne wyjaśnienie źródeł presupozycji i innych treści rzutowalnychdr hab. Maciej Witek, prof. USZ (Uniwersytet Szczeciński)18:45 - 19:15 CTW-217 (Centrum Transferu Wiedzy) organizator: Sekcja Semiotyki i Filozofii Języka

abstrakt

“Całkowite znaczenie wypowiedzi obejmuje szereg treści, które wykraczają poza jej warunki prawdziwości i jako takie mogą być określane mianem wniosków pragmatycznych. Prócz implikatur konwersacyjnych, zalicza się do nich tak zwane treści rzutowalne, których wzorcowym przykładem są presupozycje. Charakterystyczną cechą wniosków rzutowalnych danej wypowiedzi jest to, że zostają one zachowane przez konstrukcje powstałe w wyniku umieszczenia oryginalnie wypowiedzianego zdania w kontekście takich operatorów usuwających wynikanie, jak negacja, pytanie, okres warunkowy, operator modalny itp.
Celem wystąpienia jest wskazanie źródeł treści rzutowalnych, czyli ustalenie tych własności aktu mowy, które wyznaczają jego presupozycje i inne wnioski rzutowalne. Wystąpienie składa się z trzech części. W pierwszej z nich przedstawiam przykłady wypowiedzi z treściami rzutowalnymi, zwracając uwagę na to, że nie tworzą one jednorodnej klasy. W części drugiej przedstawiam krótko dwie konkurencyjne odpowiedzi na pytanie o źródła treści rzutowalnych: rozwiązanie semantyczne (von Fintel 2008; Domaneschi 2016)m w myśl którego treści rzutowalne są konwencjonalnie wyznaczonymi własnościami zdań zawierających określone jednostki leksykalne lub konstrukcje, oraz ujęcie pragmatyczne (Simons 2013a; Simons 2013b; Beaver et al. 2017), według którego treści rzutowalne mają źródła konwersacyjne. W części trzeciej przedstawiam autorskie rozwiązanie performatywne stanowiące wariant ujęcia pragmatycznego. Głosi ono, po pierwsze, że wypowiedzi niosące treści rzutowalne są albo wykonaniem lub ekspresją pewnych działań nadawcy (tj. jego aktów mowy lub aktów mentalnych), albo opisem pewnych innych działań (językowych lub pozajęzykowych); po drugie, treści rzutowalne rozważanych wypowiedzi są wyznaczone przez strukturalne własności wykonanych, wyrażonych lub opisanych działań. Nasza umiejętność rozpoznawania wniosków rzutowalnych wypowiedzi angażuje więc dwie zdolności: po pierwsze, znajomość reguł semantycznych dotyczących użycia językowych środków wskazywania lub opisywania działań oraz, po drugie, wiedzę na temat struktury wskazanych lub opisanych typów działań.

dzień i godzina

(Czwartek) 18:45 - 19:15

sala

CTW-217 (Centrum Transferu Wiedzy)

organizator

Sekcja Semiotyki i Filozofii JęzykaPrzewodnicząca Sekcji: prof. dr hab. Joanna Odrowąż-Sypniewska (UW)
Sekretarz Sekcji: mgr Natalia Karczewska (UW)

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

Font Resize
Contrast
X