Polski Zjazd Filozoficzny

wrzesień, 2019

2019śr11wrz17:3018:00„Oswajanie” z filozofią poza ośrodkami akademickimidr Piotr Iwański (Klub Chrześcijańsko-Demokratyczny w Busku-Zdroju)17:30 - 18:00 C-321 (Collegium Jana Pawła II) organizator: Sekcja Dydaktyki Filozofii

abstrakt

Filozofia w powszechnym odbiorze społecznym ma dwa najczęściej występujące rozumienia: albo jakaś wręcz wiedza tajemna, szczególnie szlachetna i niedostępna, albo – i to znacznie częściej! – jako coś zbędnego, albo zgoła podejrzanego (szczególnie sam „filozof” jest czymś/kimś podejrzanym, niepewnym, nieprzewidywalnym).

Dobrze by więc było, gdyby były możliwości jakiegoś bliższego zetknięcia się z filozofią i z ludźmi ją uprawiającymi. W ośrodkach akademickich takie możliwości jakoś istnieją. Natomiast poza takimi ośrodkami możliwości zetknięcia się z filozofią „na żywo” właściwie nie istnieją; tym bardziej, że nawet w szkole filozofia jest poza programem nauczania. 

Tu pozwolę sobie opowiedzieć o własnych próbach „oswajania” z filozofią. Znajdując inspirację jeszcze w pierwszej kampanii do samorządów (1990 r.), w której proponowaliśmy tworzenie ośrodka intelektualnego w naszej gminie, poprzez znaczy wkład do Kieleckiego Festiwalu Nauki, gdzie wprowadzałem sporo tematów związanych z filozofią, z grupą znajomych postanowiliśmy stworzyć taką imprezę, która byłaby poświęcona wyłącznie filozofii. Nazwaliśmy ją Buskimi Spotkaniami z Filozofią. Pierwsze odbyły się w 2009 roku z przewodnim tematem: Filozofia a nauka i kultura i … vice versa. Następne skoncentrowane były przy takich tematach: II BSzF (2010) – Człowiek wobec siebie i społeczności; III BSzF (2011) – Kto ma troszczyć się o prawdę?; IV BSzF (2012) – Filozofia i sztuka – wzajemne  relacje: V BSzF (2013) – Ludzkie hierarchie wartości, albo co cenimy i dlaczego?; VI BSzF (2014) – Filozofia – produkt genialnych idiotów, czy źródło głębokiej prawdy o rzeczywistości, a może nawet mądrości?; VII BSzF (2015) – Granice poznania – granice nauki; VIII BSzF (2016) – Czymże jest człowiek? (kilka prób aspektowych odpowiedzi); IX BSzF (2017) – Jedność kultury czy wielość kultur?; X BSzF (2018) – Rola filozofii w kulturze, nauce oraz życiu zawodowym i codziennym; XI BSzF (2019) – Od nauk szczegółowych do filozofii, czy od filozofii do nauk szczegółowych?

Spotkania te widziałem (i widzę dalej) jako przybliżanie tego, co jest treścią filozofii tym, którzy mają tylko pobieżne wyobrażenie o filozofii (albo nawet i tego nie mają). Stąd też nie sposób szczególnie obficie prezentować „serce filozofii” – czyli metafizykę, bo do niej trzeba mieć pewne systematyczne przygotowanie. Dlatego w BSzF przeważają tematy leżące na pograniczu nauk szczegółowych i filozofii. Ma to swoje plusy i minusy. 

Spotkania odbywają się w Bibliotece Pedagogicznej, a słuchaczami są głównie uczniowie pobliskich liceów. Czy da się jakoś ocenić rolę Buskich Spotkań z Filozofią, wskazać na jej „pożytki”? To dość trudne. Tym bardziej z mojej strony; ze strony organizatora, który jest przecież w nie jakoś emocjonalnie zaangażowany.

dzień i godzina

(środa) 17:30 - 18:00

sala

C-321 (Collegium Jana Pawła II)

organizator

Sekcja Dydaktyki FilozofiiPrzewodniczący Sekcji: prof. dr hab. Jacek Wojtysiak (KUL)
Sekretarz Sekcji: dr Błażej Gębura (KUL)

obradom przewodniczy

dr hab. Paweł Gondek

Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

Font Resize
Contrast
X